Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Oppompverbod opgeheven

Oppompverbod opgeheven

Nieuws
03/10/2019

In het IJzerbekken viel er de voorbije 10 dagen zo’n 60 à 90 liter regen. De IJzer haalt opnieuw het streefpeil. Wie een watervoorraad heeft, ziet die terug aangevuld. De volgende dagen blijven wisselvallig. De vraag naar bijkomend oppervlaktewater is in deze periode eerder beperkt. Het captatieverbod als uitzonderlijke maatregel is daardoor niet langer noodzakelijk. 

De situatie blijft echter zorgwekkend. Het opgebouwd neerslagtekort is nog niet weggewerkt met lokaal sterke knelpunten. Zo is het peil van de Blankaartvijver nog 35cm onder streefpeil en kampt men in het lagergelegen De Moeren, aan de Franse grens met dezelfde problemen. De waterkwaliteit laat er bovendien niet toe water in te laten uit andere waterlopen of uit Frankrijk.

Tijdens de maand september werden in vergelijking met augustus hogere zoutwaarden in de waterlopen gemeten en dit in gans West-Vlaanderen. De neerslag de voorbije 10 dagen leidde niet overal tot de verwachte verbetering. Zo registreerde het Lokanaal in Veurne op 2 oktober nog een geleidbaarheid van rond de 11.000 µs/cm, wat meer dan vijf keer hoger is dan de drempel voor drinkwater.

Rest van Vlaanderen

In de rest van West-Vlaanderen is captatie uit de onbevaarbare waterlopen terug toegelaten. Het is sterk aanbevolen om steeds de waterkwaliteit te laten meten door de waterloopbeheerder alvorens het te gebruiken voor de gewassen en als drinkwater voor de dieren. Lokaal kan er wel nog een captatieverbod of recreatieverbod gelden door de aanwezigheid van blauwalgen, te raadplegen via de gemeentelijke website.

De grondwaterstanden zijn historisch laag. Er is nood aan structurele ingrepen. Dit staat alvast op de agenda van het volgend provinciaal droogteoverleg, samen met de evaluatie van de aanpak in 2019. De resultaten hiervan moeten ons allen in staat stellen om beter voorbereid te zijn op een komende droogteperiode. Doordacht en spaarzaam omspringen met ons schaarse water is daarbij een basishouding.

Auteurs: 

Ontvang nu pushberichten met West-Vlaams nieuws rechtstreeks in je Facebook inbox