Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Oostende zet extra in op coronahulp

Oostende zet extra in op coronahulp

Nieuws
23/02/2021

Het profiel van de mensen die zich tot de stad wenden voor hulp is heel divers. Zowel kwetsbare Oostendenaars die al in armoede leefden als mensen die nu voor het eerst financiële problemen ervaren, komen aankloppen bij dienst Welzijn. 82% van de aanvragen die worden ingediend, worden ook effectief positief beantwoord. Schepen Natacha Waldmann: “Meer dan de helft van de aanvragen komt van mensen die voorheen geen traject hadden bij het OCMW. Corona is helaas bij velen de druppel geweest. Als stadsbestuur willen we hier alert op reageren om zo te vermijden dat een hele groep mensen in structurele armoede belandt.” 

Actief mensen contacteren

Nu het team op kruissnelheid zit, is er ruimte om bijkomende maatregelen te nemen en ook zelf actief mensen te contacteren met een hulpaanbod. Zo wordt iedereen die sinds maart minstens 1 dag technisch werkloos was gecontacteerd, ook mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Ook alle al behandelde dossiers voor eenmalige hulp worden opnieuw bekeken om te vragen of er bijkomende noden zijn.

Psychologische hulpverlening

Oostende gaat ook meer focussen op psychologische hulpverlening en het doorbreken van isolement. Daar gaat 80.000 euro extra naartoe. “De mentale last van deze crisis is voor heel veel mensen erg zwaar, heel wat Oostendenaars vechten elke dag om niet op te geven. Daarom zullen we ook gericht op het domein van psychisch welzijn inzetten. Er komt ook een nieuwe communicatiecampagne, waarbij net als de afgelopen maanden nauw samengewerkt zal worden met onder meer de voedselbedelingsinitiatieven, de mutualiteiten en de zorgpartners in de eerstelijnszone", aldus nog schepen Waldmann.

 

Auteurs: 
Redactie