Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Oostduinkerke-Dorp krijgt dorpspromenade

Oostduinkerke-Dorp krijgt dorpspromenade

Nieuws
08/02/2018

De eerste denkpistes liggen op tafel en zijn gebundeld in een startnota die dient als aanloop voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Samen met een externe ontwerper werd afgetast wat de mogelijkheden zijn binnen deze zone. Hierbij werd ook rekening gehouden met de vragen van diverse betrokken actoren.

Centraal in het plan staat een verruiming van het openbaar domein van de Dorpsstraat. Door de creatie van een lineair park, een dorpspromenade, kan het openbaar domein kwalitatief ingericht worden als een groene ruimte waarin bijvoorbeeld ook parkeervoorzieningen en een wandelpad geïntegreerd kunnen worden. De huidige rijweg kan ook veiliger ingericht worden met o.a. bredere voetpaden en veilige fietspaden.

Volgens de gemeente biedt het project anderzijds ook kansen om een sterkere relatie tot stand te brengen tussen het dorpsgebeuren en het sportpark. Dit kan door de realisatie van alleenstaande gebouwen waartussen inkijk en wandeldoorsteken voorzien kunnen worden.

Van 8 februari tot 8 april 2018 liggen de documenten nog ter inzage op het gemeentehuis (dienst Stedenbouw, 2de verdiep in het gemeentehuis) De documenten zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.koksijde.be/grupoostduinkerkedorp.  De gemeente voorziet een infovergadering op 7 maart.

Auteurs: