Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Nieuwe uitkijktorens in natuurgebied De Blankaart

Nieuwe uitkijktorens in natuurgebied De Blankaart

Nieuws
10/01/2020

De bouw van de uitkijkpunten vormt het sluitstuk van een natuurherstelproject dat in 2009 van start ging.

Voor het ontwerp van de uitkijkpunten komt de inspiratie uit de rietmoerassen. De opgaande wanden met schuine elementen, openingen en groen plexiglas, verwijzen naar de rietkragen waarin vogels zich kunnen verschuilen en die toch een zekere transparantie hebben. (Lees verder onder de foto)

Terreinwerken

Het Blankaartgebied is een hotspot voor watervogels. Het behoort tot het Natura-2000-netwerk: het Europees beschermd netwerk van belangrijke natuurgebieden. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft daarom tussen 2009 en 2018 terreinwerken uitgevoerd om meer rietmoeras te ontwikkelen rond de Blankaartvijver. Ook heeft de VLM de broeken beter ingericht voor de tienduizenden vogels die er elk jaar overwinteren of broeden. Om de waterrijke natuur alle kansen te geven, is in een zone van ca. 900 ha het waterpeil verhoogd. "Deze vernatting heeft ook een gunstig effect voor het klimaat. Doordat meer water in het Blankaartgebied opgeslagen is, verhinderen we dat de veengrond uitdroogt en daarbij CO2 afgeeft", zegt de VLM. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor opwarming van de aarde.

Auteurs: 
Redactie