Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Nieuwe sluis Zeebrugge komt op Visartsite

Nieuwe sluis Zeebrugge komt op Visartsite

Nieuws
10/05/2019

De Vlaamse Regering bevestigt dat de oude Visartsluis de locatie wordt voor de nieuwe sluis, maar neemt de nodige flankerende maatregelen na bezwaren en de bezorgdheid van omwonenden.  “We staan klaar om 1 miljard euro te investeren: een nooit gezien bedrag dat moet leiden tot meer jobs en de groei van de haven van Zeebrugge, maar ook een betere lokale mobiliteit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We nemen de bezorgdheden van de omwonenden ernstig. Er komen extra maatregelen en we geven de provinciegouverneur de opdracht om het verdere traject permanent te begeleiden”.

Toegang tot achterhaven

Er wordt al meer dan 15 jaar gesproken over een tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. De antieke Visartsluis uit 1907 voldoet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. De achterhaven is dus volledig aangewezen op de Vandammesluis (°1984), die stilaan ook op leeftijd komt en regelmatig stilgelegd moet worden voor onderhoudswerken. Dit maakt Zeebrugge erg kwetsbaar. Een nieuwe sluis geeft uitzicht op nieuwe groei en extra jobs.

Bezwaarschriften grondig onderzocht

Tussen 21 januari en 22 maart kon iedereen opmerkingen of bezwaren indienen bij de Vlaamse Overheid. Er werden uiteindelijk 750 bezwaarschriften ingediend, die allemaal grondig onderzocht zijn. Het aanvankelijke ontwerp van voorkeurbesluit werd bijgestuurd op basis van die bezwaarschriften. Voor de omwonenden komen er extra garanties tegen het risico op schade aan omliggende woningen tijdens de werken. Er komt ook een participatieproces samen met het stadsbestuur en het havenbedrijf, specifiek gericht op de leefbaarheid van de omgeving.  “Deze beslissing is levensnoodzakelijk voor de Haven van Zeebrugge, die uitgegroeid is tot een belangrijke motor voor de (West-)Vlaamse economie", zegt minister-president Geert Bourgeois.

Mobiliteit

Met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter zal de nieuwe sluis groot genoeg zijn om de volgende generatie ‘Car Carriers’ (265 meter lang en 40 meter breed) toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld. Maar het voorkeursbesluit bevat ook stevige investeringen om de lokale mobiliteit te verbeteren. Het lokaal en het doorgaand autoverkeer zullen van elkaar gescheiden worden. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via een verbindingsweg, de nog aan te leggen Nx. Die weg zal via een tunnel onder de sluis doorgaan. Lokaal autoverkeer, fietsers én de kusttram zullen over de beide sluishoofden kunnen rijden en zullen dus geen hinder ondervinden van schepen die de haven in- en uitvaren.

Het voorkeursbesluit wordt nu voorgelegd aan de Raad van State, die 30 dagen de tijd heeft om een advies uit te brengen. Pas daarna kan de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit definitief vaststellen.

Lees ook:

Auteurs: