Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Nieuwe routes voor scheepvaartverkeer Noordzee

Nieuwe routes voor scheepvaartverkeer Noordzee

Nieuws
02/02/2017

De Belgische en Nederlandse Noordzeekust gonst van de activiteit. Er is onder meer visserij, zand- en grindwinning, scheepvaart, olie- en gaswinning, windmolenparken, ... Daarin een vlot en veilig scheepvaartverkeer organiseren, is geen sinecure.

Bovendien schiet het bestaande routeringsysteem te kort. Daarom hebben België en Nederland samen een nieuw voorstel met routes uitgewerkt. Om te komen tot dat voorstel is ook een brede consultatie georganiseerd met alle betrokkenen, gaande van de kustwacht tot de reders en de visserij-organisaties. In het nieuwe routeplan zijn onder meer bestaande routes aangepast, worden ankergebieden gewijzigd en wordt er bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de windparken.

Vlot en veilig

"Het nieuwe routeringssysteem zorgt voor duidelijke routes die het navigeren voor de scheepvaart vereenvoudigen. Het risico op aanvaringen vermindert en dus ook de kans op milieuverontreiniging", luidt het.

Staatssecretaris Philippe De Backer, bevoegd voor de Noordzee vult aan: "De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeroutes. Het is vooral belangrijk dat in het nieuwe routeplan rekening wordt gehouden met de aanleg en bouw van nieuwe windparken. Zo garanderen we vlot en veilig scheepvaartverkeer op de Noordzee".

De nieuwe routes worden op 1 juni ingevoerd. Tot die datum loopt een informatiecampagne om alle gebruikers van de Noordzee te informeren.

Auteurs: