Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Nieuw stadhuis Roeselare blijft op Botermarkt

Nieuw stadhuis Roeselare blijft op Botermarkt

Nieuws
18/06/2019

Ook de stationsbuurt en het voormalige Spillebad waren opties voor de nieuwe stadskantoren maar uiteindelijk is gekozen voor de site van het huidige stadshuis aan de Botermarkt.

Stadhuis is verouderd

Het is al langer duidelijk dat het huidige stadhuis niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen. Het gebouw is verouderd, niet energiezuinig en niet onderhoudsvriendelijk. Sinds 2016 is de loketwerking van heel wat stadsdiensten op verschillende locaties centraal ondergebracht in het stadhuis op de Botermarkt. Uit onderzoek blijkt dat een grondige renovatie van het bestaande gebouw niet interessant is en bugettair niet haalbaar is, zegt de stad.

(lees verder onder de foto)

Waardevolle centrale locatie

De stadsbestuur kiest er weloverwogen voor om op de huidige locatie te blijven, pal in het stadscentrum, zegt Roeselare in een persbericht. 'De totale projectsite omhelst het gebied tussen de Botermarkt, de Grote Markt, de Zuidstraat en de Patersstraat. Ook de voormalige politiesite is hier inbegrepen.
 
(lees verder onder de foto)
 
 
De locatie in het hart van de stad is enorm waardevol omdat deze het centrum versterkt. Bovendien blijft de integratie met het historisch gedeelte op de hoek van de Botermarkt en het interbellum gedeelte op de hoek van de Grote Markt en de Zuidstraat met deze keuze behouden. Het feit dat de Stad eigenaar is van de grond, en dus ook geen grond meer moet verwerven, heeft eveneens een rol gespeeld in de besluitvorming.'

Historisch gedeelte blijft ontmoetingsplek

Het stadsbestuur zal verder ook een subsidiedossier samenstellen voor de renovatie van de buitenste schil van het historisch gedeelte van het stadhuis aan de kant van de Markt. Het “Oude Stadhuis” met belfort is aangeduid als UNESCO werelderfgoed, en blijft met zijn grote historische waarde ook in de toekomst een belangrijke functie als ontmoetingsplek innemen.

Architecturale kwaliteit van de projectsite

Het stadsbestuur gaat voluit voor een nieuwbouw waar elke burger met open armen ontvangen wordt en waar elke medewerker zich thuis voelt. Het stadhuis wordt een transparant en open huis waar elke Roeselarenaar trots kan op zijn, zegt de stad.

De stad hecht veel belang aan de architecturale kwaliteit van een harmonieus en aantrekkelijk gebouw en de inpassing van dit gebouw in de bestaande omgeving. Het nieuwe stadhuis moet 'een meerwaarde creëren en de uitstraling van Roeselare als dynamische centrumstad versterken.'
 
(lees verder onder de foto)
 

Ook wonen, handel of horeca in gebouw?

De hoofdfunctie van het project is een modern, dienstverlenend kantoor voor de burger. Bij het ontwerp en de ontwikkeling wordt bekeken of er combinaties mogelijk zijn met andere invullingen zoals diensten, wonen of handel en horeca. Deze blijven evenwel ondergeschikt aan het stadhuis. De stad heeft niet de ambitie om zelf de rol van projectontwikkelaar op te nemen.

Voorbeeldgebouw

Voor het stadsbestuur was het van meet af aan duidelijk: het nieuwe stadhuis moet een duurzame voorbeeldfunctie vervullen. 'Daarom bestaat de ambitie er in om het nieuwe gebouw onafhankelijk te laten certifiëren op vlak van duurzaamheid. Het gebouw moet uiteraard ook in die andere ambitie passen, om van Roeselare een smart city te maken. Dat betekent dat het nieuwe stadHUIS een slim gebouw moet worden: logisch ingedeeld voor publiek en diensten, ruimtebesparend en gebruik makend van innovatieve technologie en slimme technieken op vlak van verlichting en verluchting.'

Planning

De stad wil het nieuwe gebouw tegen 2024 in gebruik nemen. Het oude gebouw wordt eerst afgebroken. Alle stadsdiensten zullen tijdelijk elders onderdak vinden.

 

Auteurs: 
Redactie

Ontvang nu pushberichten met West-Vlaams nieuws rechtstreeks in je Facebook inbox