Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Nieuw casino en ondergrondse parking onder Grote Markt

Nieuw casino en ondergrondse parking onder Grote Markt

Nieuws
04/12/2021

Het bestuur van Blankenberge zal het huidige casino vernieuwen en wil de publieke toegankelijke functies in handen van de stad houden. Vanaf 2025 start de stad om een hedendaags cultuurcentrum met theaterzaal, multifunctionele ruimtes, feestzaal en casino te realiseren. De bedoeling is ook om de buitenkant op te waarderen door in te zetten op vergroening en extra ruimte aan de kant van de Casinostraat. King Beach, aanpalend aan het casinogebouw, zal ook opgeknapt worden. De site moet door de werken één samenhangend geheel vormen.

Ondergrondse parking

In het meerjarenplan staat dat de Grote Markt een ondergrondse parking krijgt. De omringende (zij)straten en het plein zelf worden volledig verkeersluw.De stad wil inzetten op deelmobiliteit en fietsinfrastructuur. Het bestuur streeft ernaar om deze legislatuur nog te starten met de werken. 

Nieuw WZC

Naast de sportsite en het dienstencentrum De Bollaard wil het bestuur werk maken van een nieuw woonzorgcentrum. Tegen 2023 moet een uitvoerbaar plan voorliggen om de werken in een volgende legislatuur te kunnen opstarten. Het is de bedoeling om de sociale functie van dienstencentrum De Bollaard te integreren in de nieuwe site van het woonzorgcentrum.

Snoeien in investeringen

Stad Blankenberge zal de komende jaren geconfronteerd worden met hoogoplopende en onvoorziene kosten. Het zou gaan om meer dan tien miljoen euro. Daarom moet het stadsbestuur keuzes maken. Zo beslisten ze om geen verbouwingswerken uit te voeren aan het bestaande stadhuis. Het nieuwe cultuurcentrum komt er voorlopig ook niet.

Auteurs: 
Thomas Soen