Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Nieuw bestuur in Koksijde van start

Nieuw bestuur in Koksijde van start

Nieuws
09/01/2019

De minderheid telt 13 raadsleden: N-VA (8) en Koksijde Vooruit (5). Charlotte Castelein (LB) wordt voorzitter van de gemeenteraad en volgt Luc Deltombe op.

Het schepencollege en zijn bevoegdheden

Marc Vanden Bussche: burgemeester, algemeen beleid en strategie; politie en veiligheid; financiën, openbare werken en water, intergemeentelijke samenwerking, Kustoverleg, AGB

Stéphanie Anseeuw: 1ste schepen, burgerlijke stand, cultuur, musea, erfgoed, monumentenzorg, archief, kinderopvang

Guido Decorte: 2de schepen, personeel en organisatieontwikkeling, milieu en duurzame ontwikkeling, energie- en afvalbeleid, ruimtelijke planning, reconversie militair domein en wonen, erediensten, landbouw en platteland, mobiliteit en openbaar vervoer, Westhoekoverleg

Lander Van Hove: 3de schepen, onderwijs, jeugd, communicatie, ICT, reddingsdiensten, beheer infrastructuur, gelijke kansen (incl. andersvaliden)

Dorine Geersens: 4de schepen, toerisme en feestelijkheden, ondernemen en werkgelegenheid, horecabeleid, openbaar groen en begraafplaatsen, internationale en ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn

Dirk Dawyndt: 5de schepen, sport, omgevingsvergunningen (stedenbouw), landschapszorg, juridische zaken

Ivan Vancayseele: voorzitter BCSD, 6de schepen, OCMW, sociale zaken en welzijn, seniorenbeleid, integratiebeleid, armoedebestrijding, gezondheidszorg en vereenzaming

Auteurs: