Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Natuurverenigingen ongelijk over poldergraslanden

Natuurverenigingen ongelijk over poldergraslanden

Nieuws
24/01/2018

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) voelt zich "gesterkt" door de uitspraak.

In 2015 bereikte de Vlaamse regering na ruim twintig jaar discussie een doorbraak in het dossier van de 12.000 hectare poldergraslanden aan de kust. Die historische poldergraslanden zijn ecologisch waardevol, bepalen het karakter van de kuststreek en beschermen het hinterland tegen overstromingen. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) besliste toen om zowat 8.000 ha van die poldergraslanden te beschermen: 5.000 ha via natuurwetgeving en 3.000 ha via landbouwwetgeving. Drie natuurorganisaties (Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurpunt en de vzw West-Vlaamse Milieufederatie) waren niet te spreken over de regeling. De organisaties spraken van "een halfslachtige beslissing" en "een valse bescherming via de landbouwwetgeving".

De drie natuurorganisaties, die zich verenigden in het 'Polderfront', stapten in september 2016 naar de rechter. Maar die rechter heeft de natuurorganisaties in het ongelijk gesteld. Zo noemt hij de twee beschermingsregimes die de regering hanteert "elk een vooruitgang op het vlak van de bescherming van de natuur- en landschapswaarden".

Joke Schauvliege (CD&V) is natuurlijk tevreden met de uitspraak. "We hebben een juridisch robuust systeem ontwikkeld waarbij er meer poldergraslanden beschermd worden en voelen ons uiteraard gesterkt door deze uitspraak. Dit geeft rechtszekerheid aan alle betrokkenen en een betere bescherming aan de natuur."

Reactie Polderfront

Krien Hansen: "We zijn teleurgesteld. poldergraslanden vormen eeuwenoude landbouwlandschappen met een enorme waarde voor de natuur, waterberging en toerisme. Daarom verdienen ze een degelijke bescherming, of ze nu in natuurgebied gelegen zijn, of in landbouwgebied. Momenteel is de bescherming te vrijblijvend: zo kan bijvoorbeeld nog gif gesproeid worden op poldergraslanden die beschermd worden onder de landbouwwetgeving. Die gebrekkige bescherming heeft desastreuze gevolgen voor insecten, planten, en unieke weidevogels als de grutto. Dit is een erg complex dossier. We beraden ons met het polderfront over verdere stappen. Maar we hopen in elk geval op een uitkomst die de natuurwaarden verzoent met het landbouwgebruik, en landbouwers stimuleert die zorg dragen voor dit unieke landschap."

Auteurs: