Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Morgen uitspraak politieke twistappel Diksmuide

Morgen uitspraak politieke twistappel Diksmuide

Nieuws
12/03/2019

Volgens het decreet kan iemand maar één akte ondertekenen. Als het toch gebeurt, kunnen alle betrokken schepenen hun mandaat verliezen. Of het zo ver komt is maar de vraag.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Diksmuide sluiten CD&V en Idee Diksmuide een coalitie. SP.a valt uit de boot terwijl ze in februari al samen met beiden een voorakkoord en een voordrachtakte ondertekenden. Pijnlijk. Maar volgens SP.a tekenden dezelfde mensen van CD&V en Idee daarna nog eens een tweede akte en dat zou niet kunnen volgens het decreet.

'Voor ons is het duidelijk'

Wel staat ietsje verder ook dat de akte tijdens de kantooruren moet ingediend worden bij de stadssecretaris, wat nu de algemeen directeur heet. Als dat niet gebeurt is de akte niet rechtsgeldig. 'Mij lijkt het niet dat die moeten ingediend zijn bij de algemeen directeur om mee te tellen en rechtsgeldig te zijn', zegt SP.a-gemeenteraadslid Bieke Moerman. 'Wij hebben gezegd dat die voordrachtakten bestaan. We hadden die ook mee. Nu moet de rechtbank uitspraak doen of dat die meetellen. Voor ons is het duidelijk dat die uiteraard wel meetellen.'

'Alles correct verlopen'

En dan was er nog de installatievergadering waarbij de schepenen in Diksmuide bij geheime stemming zijn aangeduid. Dat kan en dan is er zelfs geen voordrachtakte nodig. 'Voor zover ik gezien heb waren er geen voordrachtakten', zegt politicoloog Herwig Reynaert (UGent). 'Vraag is als men zegt er zijn twee voordrachtakten of dat officiële voordrachtakten zijn. ’t Is niet omdat je samen iets op papier zet dat dit een voordrachtakte is. In die zin ga ik er vanuit dat ondanks alles, alles correct verlopen is.'

'Stoel burgemeester wankelt niet'

Ondertussen loopt ook nog een procedure bij de Raad van State tegen de benoeming van burgemeester Laridon. Dat oordeel volgt in de zomer. Volgens professor Herwig Reynaert (UGent) wankelt ook haar stoel niet: 'Het zou me erg verbazen dat Lies Laridon de eed mag afleggen en dat dan plots zou blijken dat er heel wat fout is gelopen. Ik denk dat er niets zal veranderen in Diksmuide.'

Afwachten dus wat de raad voor verkiezingsbetwistingen morgen zegt. Hoe dan ook zal de strijdbijl nog niet worden begraven, want na deze slag is er nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

Auteurs: 
Karl Vandenberghe