Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Mobiliteit en weginfrastructuur – BITS, de fiets als oplossing

Mobiliteit en weginfrastructuur – BITS, de fiets als oplossing

Nieuws
02/06/2020

Een van de doelstellingen van Europa rond klimaat en milieu is immers om een vermindering van twintig procent van de uitstoot van broeikasgassen te hebben ten opzichte van 1990. Met dit project zetten ze alvast een stap in de goeie richting.

Luchtvervuiling door een te hoge CO2-uitstoot is in veel steden een probleem. De fiets kan een belangrijke oplossing om dit tegen te gaan. Door de fiets te nemen, laten de mensen de auto thuis en stoten ze geen CO2 uit. De provincie Overijssel in Nederland, is de voortrekker en leider van het project BITS. Het doel is om fietsen veiliger, efficiënter en aantrekkelijker te maken.  Overijssel zocht partners zoals de stad Brugge en de West-Vlaamse Hogeschool Vives om het project te ondersteunen. Vives en stad Brugge zijn voorlopig de enige partners in West-Vlaanderen.

”Door de verzameling van data kan de stad Brugge een stap verder gaan dan dat ze normaal zouden doen.”

Het project voorziet een ‘Cycling Data Hub’, dat is een plek waar fietsdata worden verzameld, geanalyseerd en opengesteld voor iedereen die geïnteresseerd is. Fietsdata zijn nodig om te weten wat mensen tegenhoudt om de fiets te nemen en welke voorzieningen er nog nodig zijn om hen vaker op de fiets te krijgen. Zo zijn er data over snelheden en reistijden, maar ook over het gedrag van de fietser. Zo proberen de onderzoekers te weten te komen waarom iemand al dan niet kiest om de fiets te nemen. Er zijn ook data die aantonen of fietsers wel wachten tot het verkeerslicht op rood springt voor ze een baan kruisen.  Overheden krijgen zo nuttige informatie die hen helpt om een goed onderbouwd fietsbeleid te maken.

Stad Brugge als voortrekker

Het project kent enkele serieuze voordelen voor de hoofdstad van West-Vlaanderen. “Zonder zelf heel veel te investeren, kunnen we toch testen met slimme technieken rond fietsen uitvoeren”, vertelt Eveline Buyck, coördinator Europese projecten bij stad Brugge. “Via het project kwamen we ook in contact met andere partners met veel ervaring rond slimme technieken en zo kunnen we ook samen data verzamelen.” Door de verzameling van data kan de stad Brugge een stap verder gaan dan dat ze normaal zoud doen. “We kunnen door die data bijvoorbeeld het gedrag van onze inwoners onder de loep nemen. We kunnen zien welke route ze nemen en wanneer ze kiezen om die route af te leggen. Met camera’s is het ook mogelijk om het verkeersgedrag van onze inwoners te bestuderen. Zo kunnen we zien wanneer een fietser links van de baan rijdt, zijn hand niet opsteekt als auto’s voor hem stoppen, of niet wacht voor een rood licht.”

Het vinden van een veilige en vlot bereikbare fietsenstalling is blijkbaar ook een belangrijke motivatie om de fiets te nemen. “Het Brugse college van burgemeester en schepenen besliste onlangs om in te zetten op sensoren die ondergronds fietsparkeren gemakkelijker zou moeten maken. Hierdoor kan de fietser vlot zijn weg vinden naar vrije fietsparkeerplaatsen. We kunnen ook zien hoelang een fiets er al staat. Als hij er al lang staat, betekent het waarschijnlijk dat er geen gebruik meer van wordt gemaakt. Dat is belangrijke informatie voor ons, zo kunnen we die ongebruikte fiets verwijderen en weer meer parkeerruimte creëren. Als er in onze stad weinig parkeerruimte is, moedigt dat onze inwoners niet aan om de fiets te nemen. Ze denken dan dat ze met de auto meer kans op een parkeerplek zullen hebben”, aldus Buyck.

Naast Brugge en stad Antwerpen is Vives de derde Belgische partner die het project BITS ondersteunt. “Onze taak vanuit Vives is om de acties die de steden doen te evalueren en te onderzoeken in hoeverre zij hun doel al dan niet bereiken. Op die manier kan er vlot bijgestuurd worden”, weet Griet Vanwysenberghe, onderzoeker bij Vives.