Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Middeleeuwse leprozerie aangetroffen in Sint-Jan

Middeleeuwse leprozerie aangetroffen in Sint-Jan

Nieuws
13/06/2019

Voor het eerst worden daar resten van de middeleeuwse leprozerie van de stad opgegraven. Die liggen in een weiland achter de kerk. Eind vorig jaar al werden bij de aanleg van een riolering muren van de middeleeuwse leprozerie teruggevonden.  Die lagen amper 20 centimeter onder het huidige oppervlak wat betekent dat de grond sinds de middeleeuwen niet meer beploegd is geweest en dat de resten goed bewaard zijn. 

Al in de 12de eeuw had de middeleeuwse grootstad Ieper een leprozerie. Die lag ter hoogte van de huidige Lindenstraat. Toen de stad bleef groeien, moest de opvang voor de lepralijders verplaatst worden. Dit gebeurde rond 1235 naar het huidige dorp Sint-Jan, langs de weg naar Brugge. Ze kreeg de naam ‘Hooghe Siecken’. Er ontstond een omgracht domein met toegangspoort, leprozenhuisjes, een kapel, een gemeenschapshuis, een bakkerij en een brouwerij.

Publieksbezoek

Intussen werden een 30-tal skeletten van de leprozerie opgegraven. Het verdere onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om leprapatiënten gaat en of er verschillen te merken zijn in de leefomstandigheden in vergelijking met de skeletten die vorig jaar werden opgegraven op de site van De Meersen in de binnenstad. Opvallend is de begraving van een kind op de rand van of net buiten het kerkhof. Naar aanleiding van de Vlaamse archeologiedagen, is de site te bezoeken door het brede publiek op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2019.

Auteurs: