Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Meeuweninterventieteam volgend jaar actief

Meeuweninterventieteam volgend jaar actief

Nieuws
16/04/2019

Er wordt extra ingezet op bewustmaking en er wordt meer geld vrijgemaakt voor de subsidiëring van meeuwenweringsnetten op de daken.  Maar het is de bedoeling dat een meeuweninterventieteam vanaf 2020 de problemen op een integrale en gestructureerde manier aanpakt.  Dat gebeurt in overleg met het Agentschap Natuur en Bos dat een plan uittekent voor het beheer van enkele meeuwensoorten in Vlaanderen.

Digitale melding

2019 wordt dus een overgangsjaar.  Oostende voorziet dit seizoen een digitale applicatie op de website waar burgers melding kunnen doen van meeuwenoverlast. Wie een meeuwenweringsnet wil spannen op zijn dak, kan genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Eerstdaags vertrekt er ook een brief naar inwoners van overlastgevoelige zones.  Daar zullen legsels vervangen worden door nepeieren.

Probleem verplaatst zich

In het verleden werden al tal van maatregelen genomen om de plaatselijke overlast aan te pakken. "Maar dat heeft weinig zin", zegt schepen van leefmilieu Silke Beirens (Groen). "De meeuwen wennen er snel aan ofwel verplaatst het probleem zich gewoon."

Auteurs: