Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Meer wildplassers beboet in Brugge

Meer wildplassers beboet in Brugge

Nieuws
22/03/2017

Dat is een stijging met 46% ten opzichte van het jaar voordien. De stijging situeert zich vooral in het aantal wildplasdossiers. In 2016 waren dit er 340, in 2015 ging het nog over 203 dossiers.

De belangrijkste reden voor deze stijging is dat de lokale politie extra toezicht heeft gehouden tijdens de patrouilles weekendoverlast in de binnenstad en dat er bijgevolg ook meer vaststellingen plaats vonden. Ook met betrekking tot de afvaldossiers is er een lichte stijging. De meest voorkomende inbreuken zijn het foutief aanbieden van vuilniszakken, sluikstorten in de open ruimte en het lozen van afvalwater. 

Er waren daarnaast 12 overtredingen op het reglement op nachtwinkels. Van de 527 ontvangen dossiers werden er uiteindelijk 509 opgestart voor beboeting.

Auteurs: