Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Meer hulp in strijd tegen mensensmokkel in Zeebrugge gevraagd

Meer hulp in strijd tegen mensensmokkel in Zeebrugge gevraagd

Nieuws
02/08/2018

Ondanks de belofte van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om federale steun naar Zeebrugge te sturen in de strijd tegen transmigranten, blijft de hulp voorlopig achterwege, zegt ook schepen en kamerlid Franky Demon.

In de Kamer beloofde minister Jambon twee weken geleden om extra manschappen in te zetten. "Maar tot op heden heeft zich niemand aangemeld. Dat is nochtans de procedure. Als er hulp komt van federale agenten moeten ze zich bij onze korpschef aanmelden", zegt Franky Demon. "We zullen het zeker opvolgen en hem erover ondervragen, maar we willen vooral actie zien op het terrein. Jambon moet zijn belofte nakomen", klinkt het.

Gevrijwaard van inzet elders in het land

Volgens minister Jambon is er wel degelijk extra federale hulp bij het interventiekorps West-Vlaanderen (CIK) gekomen ter ondersteuning van de kustzones. Voorts wordt het CIK West-Vlaanderen tijdens de twee zomermaanden, net zoals voorgaande jaren, "maximaal gevrijwaard van inzet elders in het land".

"We zien inderdaad dat Zeebrugge gevoelig blijft als aantrekkingspool voor transmigranten en zijn ons bewust van de bezorgdheden van de lokale besturen", aldus het kabinet van de minister. "We houden zeker rekening met de problematiek als we vanuit de politie mensen en middelen verdelen over de snelwegparkings, openbaarvervoerlijnen en zo meer. De scheepvaartpolitie zet ook heel wat middelen in ter hoogte haven Zeebrugge. Indien nodig kan Brugge via de geijkte kanalen aan de federale politie bijkomende steun vragen."

Auteurs: 
Belga