Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Masterplan Kustveiligheid onvoldoende

Masterplan Kustveiligheid onvoldoende

Nieuws
19/05/2016

Dat zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe uit Bredene.

Het huidig Masterplan Kustveiligheid voorziet een bescherming tegen een storm met een retourperiode van 1000 jaar (de zogenaamde ‘1000-jarige storm’), wat wil zeggen dat er elk jaar een kans is van 1 op 1000 dat deze storm zich voordoet. Het betreft een zogenaamde superstorm. Uit een studies van de Universiteit van Plymouth kan nu echter worden geconcludeerd dat de kracht van dergelijke superstorm veel groter zal zijn dan in het verleden werd voorspeld. Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe pleit er dan ook voor om het Masterplan Kustveiligheid en de hierin opgenomen maatregelen opnieuw te evalueren in het licht van deze wetenschappelijke studie.

Minister Weyts zegt dat de studie niet zal leiden tot een aanpassing van het beleid inzake bescherming van onze kustzone en dit omdat “ze weinig relevant is voor de Vlaamse kust”, zo stelt de minister. Uit het antwoord van de minister blijkt ook nog de kusthavens de meest overstromingsgevoelige locaties zijn omdat een aantal dijken en kaaien te laag zijn en omdat een deel van de maatregelen van het Masterplan Kustveiligheid nog dient te worden uitgevoerd. De problematiek van de kusthavens wordt evenwel met voorrang aangepakt. Zo worden in september 2016 de werken aangevat voor de overstromingsmaatregelen in de haven van Blankenberge. Voor de overige havens zijn er vooralsnog geen concrete plannen.

Auteurs: