Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Leerlingen Duinpieper krijgen nieuwbouw

Leerlingen Duinpieper krijgen nieuwbouw

Nieuws
11/04/2019

Het oude schoolgebouw is beeldbepalend en waardevol, maar gezien de slechte staat ervan was een gedeeltelijke renovatie niet haalbaar. Naast de grote kost voor de renovatie, voldoet het gebouw niet meer aan de huidige onderwijsbehoeften en de organisatie ervan. De keuze voor een complete nieuwbouw is dus weloverwogen.

Gemeenschapsruimte

De Duinpieper 2.0 wordt een centrale plaats voor iedereen, met ruimte voor andere gemeenschapsactiviteiten. Er komt een bibliotheek en ook de buitenschoolse kinderopvang vindt er onderdak.

Mikken op schooljaar 2020-2021

De kost van dit project wordt geraamd op € 5.283.000 en wordt voor 70% gesubsidieerd. De afbraak van het huidige gebouw start in mei 2019. De bouwwerken gaan aansluitend van start. Als alles volgens plan verloopt, nemen leerlingen, juffen en meester vanaf september 2020 hun intrek in de nieuwe Duinpieper.

Auteurs: