Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Kustbewoners voelen zich gezonder zegt studie

Kustbewoners voelen zich gezonder zegt studie

Nieuws
20/02/2020

Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Instituut voor de Zee, de Universiteit Gent en de Universiteit van Exeter (UK). Wat de onderliggende oorzaak is, blijft vooralsnog onduidelijk.

Wie minder dan 5 km van de zee woont, geeft zichzelf een gemiddeld hogere score voor ‘algemeen gezondheidsgevoel’ dan wie in het binnenland vertoeft. Dat geldt niet bij een vergelijking tussen bewoners minder of meer dan 50 km van de kust verwijderd.

Mogelijke verklaringen

De auteurs van de studie publiceerden hun resultaten in het tijdschrift Environmental Research. Ze koppelden de bevindingen van meer dan 60.000 Vlaamse, Brusselse en Waalse deelnemers aan de Gezondheidsenquête van Sciensano (1997-2013) aan de woonplaats van de betrokkenen en onderzochten met een model ook vier verklarende mechanismen:

  • de kust leidt af van de alledaagse routine en biedt een meerwaarde voor onze geestelijke gezondheid
  • de kust stimuleert wandelen en andere fysieke activiteiten
  • de kust creëert een positieve sfeer met veel sociale interactie
  • aan de kust is er een relatieve afwezigheid van industrie en het verkeer op zee vergeleken met het land heeft een gunstig effect op de kwaliteit van de lucht.

Een afdoende verklaring kon echter niet worden gevonden. De drie eerstgenoemde mechanismen bleken niet verschillend tussen de kust en het binnenland. De fijnstofwaarden daarentegen vertoonden aan zee wel betere resultaten, maar een relatie met het ‘gezondheidsgevoel’ kon niet worden aangetoond. 

Geen duidelijkheid

Wat er aan onze kust dan wel speelt is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk zijn de resultaten vertroebeld door de sterk versnipperde landschappen (strand, duin, andere natuur…) en eerder negatief gepercipieerde omgevingen (industrie, havens…). Ook zijn nog heel wat factoren niet in de diepte onderzocht, zoals de socio-economische en demografische kenmerken van kustbewoners, hun levensstijl, hun hogere consumptie van vis- en zeevruchten, gezond makende stoffen in zeelucht, etc.  Het is ook is niet uitgesloten dat de kust extra mensen aantrekt die zich al beter voelen.

De studie wijst ook op gevolgen in een breder kader. Zowat 40% van de Europese bevolking woont binnen de 50 km van de zee. Als zou blijken dat de nabijheid van de zee mensen ook écht gezonder en gelukkiger maakt, dan is dit een belangrijke drijfveer om kustzones in het bijzonder te koesteren.

Auteurs: 
Redactie