Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Komen er grote windmolens langs E40 in Veurne?

Komen er grote windmolens langs E40 in Veurne?

Nieuws
12/02/2019

Het stadsbestuur is bereid om over die grote windmolens na te denken, maar wil wel een aanbod op maat van de stad. Momenteel staan er langs de autosnelweg A18/E40 enkel in de omgeving van Gistel en Oudenburg windmolens. Vlaanderen wil er meer in die windrijke zone.

Storm en Aspiravi willen nu onderzoeken of er effectief in de omgeving van Veurne een park kan aangelegd worden en welke de beste locaties zijn in deze zone. Er zijn 28 mogelijke locaties binnen de afgebakende zone. De stad geeft bij de start van dit onderzoek aan dat het aantal en het type molens in verhouding moet staan met de omgeving en op maat moet zijn van het aantal inwoners en ondernemers in de stad. Veurne wil ook weten welke hinder er zal zijn bij de inplanting van meerdere molens en wil een bijkomend meetpunt in de deelgemeente Bulskamp.

Participatie

Het stadsbestuur stelt ook dat elke Veurnse inwoner en ondernemer moet kunnen participeren aan een toekomstig project wanneer blijkt dat de milieueffecten gering zijn en de adviezen van de verschillende overheden gunstig.

Auteurs: