Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Koekelare legt beleidsplan voor

Koekelare legt beleidsplan voor

Nieuws
31/10/2019

Het is een omvangrijk document van 33 pagina’s geworden. Het ontwerp werd vorige week op de gemeenteraad besproken, parallel wordt het ook voor advies voorgelegd aan de adviesraden. In december wordt het dan ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Koekelare scoort bij de besten voor zijn financieel beleid en wil dat zo houden. Ondanks enkele slechte vooruitzichten, onder meer de lokale gevolgen van de taksshift is het de ambitie om de algemene belastingen in Koekelare niet te verhogen. Wel worden enkele gebruikstarieven voor de gemeentelijke infrastructuur aangepast, zoals de tarieven voor enkele kleinere retributies en belastingen.

Wegenwerken

De gemeente zal, in combinatie met de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, haar openbaar domein verder verfraaien. Het traject van Koekelare naar De Mokker, tot op de grens met Leke, wordt volledig vernieuwd. Er komen ook veiliger fietspaden. De Sterrestraat en haar zijstraten worden heraangelegd. Het is ook de ambitie om de Dorpsstraat te vernieuwen, er werd ondertussen al een subsidieaanvraag ingediend. De weinig resterende landelijke wegen in slechte toestand worden ook aangepakt. Het college wil in de 2de helft van de legislatuur werk maken van ontwerpen voor de vernieuwing van de Belhuttebaan, de Veldstraat en een deel van Bovekerke (Noordstraat, Moscou, delen van Middelstraat en Populiereweg).

Verkeersveiligheid blijft een continu aandachtspunt. Onveilige situaties worden zoveel mogelijk weggewerkt. Er wordt nu snel werk gemaakt van het fietspad naar Zande. Er werd ondertussen ook al een dossier opgestart voor een fietspad langs de Werkenstraat.

Infrastructuur

Sporthal 1, die dateert van 1976, wordt volledig gerenoveerd en krijgt onder meer volledig nieuwe kleedkamers, sanitair en verwarming. De herhuisvesting van alle gemeentelijke buitendiensten wordt afgerond. De technische dienst krijgt een nieuwe site naast het nieuwe recyclagepark in de ambachtelijke zone. De bestaande site wordt verkocht en er komt een woonproject, “Nieuwenhove-uitbreiding”.

Wonen

Koekelare zet ook verder in op de vernieuwing van haar woonpatrimonium en wil kansen bieden aan jonge gezinnen. Hetzij om zelf een woning te bouwen, hetzij om er één te kopen. Er wordt werk gemaakt van een nieuwe verkaveling langs de Hovaerestraat, deels privaat, deels gemeentelijk. Tevens wordt werk gemaakt van de reeds eerder aangekondigde reconversie van de site van het Da Vinci atheneum, voor wonen en openbaar nut, binnen een groen kader. De gemeente voert als laatste in West-Vlaanderen een leegstandsheffing in om leegstaande woningen sneller op de markt te brengen.

Kerkenplan

De gemeente denkt de komende jaren grondig na over de herbestemming van haar kerkenpatrimonium. Op termijn gaat de gemeente van 4 naar 2 kerken. Het haalbaarheidstraject voor een herbestemming van de kerk van De Mokker werd recent  ingezet.

Uiteraard telt het ontwerp van beleidsplan nog veel meer onderwerpen, wie die wil inzien kan dat hier

Reactie

Volgens de grootste oppositiepartij CD&V is het plan op veel punten nog onvolledig. De partij mist onder meer aandacht voor snelheidsbeperkende maatregelen op kleinere wegen die dienst doen als sluipweg. Positief is de vernieuwing van de Dorpsstraat, maar er zou een masterplan moeten worden opgemaakt om de centrumstraten en de Markt in Koekelare aan te pakken.

 

Auteurs: 
Redactie