Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Kinderen staan negatiever tegenover dialect

Kinderen staan negatiever tegenover dialect

Nieuws
23/04/2014

Ruim 3000 kinderen van 5 tot 12 jaar hebben meegewerkt aan het onderzoek. Al op jonge leeftijd maken ze een duidelijk onderscheid tussen de verschillende soorten taalgebruik. Onderzoeker Matthias Lefebvre van VIVES campus Tielt : "Ze weten al heel goed dat prestige, status in de maatschappij gelinkt is aan standaardnederlands".

Iedereen West-Vlaams

De provincie doet veel inspanningen om het West-Vlaams te promoten. Denken we maar aan de app Iedereen West-Vlaams. En dat is nodig zo blijkt. Voor jonge kinderen van 5 tot 12 jaar is dialect niet meer vanzelfsprekend. Maar volgens de onderzoekers is de situatie niet alarmerend, jongeren spreken nog West-Vlaams, al is vooral de tussentaal in opmars.

Herontdekken

Lefebvre: "Dat heeft natuurlijk veel te maken met het feit dat de jongeren vaak gaan studeren aan de universiteit en daar in aanraking komen met studenten die van andere regio’s afkomstig zijn. En om zich verstaanbaar te maken, spreken ze dan een soort tussentaal. We merken dat er veel dialect verdwijnt, maar als ze ouder worden gaan ze het toch opnieuw herontdekken".

Auteurs: