Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ieper wil imago van vredesstad versterken

Ieper wil imago van vredesstad versterken

Nieuws
05/12/2018

Sindsdien werden diverse initiatieven genomen om Ieper als vredesstad op de kaart te zetten. De jongste jaren werd gefocust op de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden. Maar nu die herdenkingsperiode voorbij is, moet Ieper een andere invulling vinden voor deze titel. De diverse politieke partijen van zowel de huidige als de toekomstige meerderheid én oppositie zijn het hierover eens.

Er zijn al diverse voorstellen geformuleerd, zoals een Vredesplek in de stad. Ook wil de stad een bezoek aan de slagvelden laten opnemen in het Vlaamse leerprogramma voor het secundair onderwijs. Er wordt ook gedacht aan een hedendaagse 11 november-herdenking. Nu krijgt vooral de poppieparade veel aandacht, maar die is toch vooral een Britse militaire zaak.

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur wordt hoe dan ook een Vredesverklaring opgesteld en goedgekeurd. Dat zal volgend jaar ook gebeuren. Met aandacht voor nieuwe hedendaagse uitdagingen zoals de omgang met vluchtelingen en migranten en de klimaatverandering en alles wat daarmee samenhangt.

Vredesprijs

De driejaarlijkse Vredesprijs moet dan weer meer uitstraling krijgen en moet gedragen worden door de brede bevolking, en vooral ook door de Ieperse jongeren. Eerdere winnaars van de Vredesprijs en andere bezoekers uit conflictgebieden hebben meermaals beweerd dat de heropgebouwde levendige stad Ieper voor hen een symbool van hoop is. Een voorbeeld van hoe een totaal verwoeste stad terug kan opgebouwd worden en weer een levendige gemeenschap kan worden.

Auteurs: 
Piet Lesage