Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ideeën rond Callicannes aan buurt voorgesteld

Ideeën rond Callicannes aan buurt voorgesteld

Nieuws
07/09/2017

Wat moet er met Callicannes gebeuren, de grensovergang met Frankrijk in Poperinge? De gebouwen staan leeg, de hele site is aan het verloederen, sinds er geen grenscontroles meer zijn.

Enkele tientallen bewoners aan weerszijden van de grens hebben ideeën naar voor gebracht om de site een nieuwe toekomst te geven. Een ontwerpbureau heeft alle ideeën in drie voorstellen verwerkt en de mensen uit de regio konden die gisteravond voor het eerst bekijken en becommentariëren. Een eerste is een ontmoetingsplaats voor mensen aan weerszijden van de grens, met een gebouw dat verwijst naar de vroegere grensovergang. Een nieuwe diensten- en bedrijvenzone is een ander scenario om de site nieuw leven in te blazen. En een derde scenario bestaat vooral uit een groenzone met recreatiemogelijkheden.

Auteurs: