Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Hond bijt zeehond in Oostende

Hond bijt zeehond in Oostende

Nieuws
08/04/2021

Vorig jaar stelde een medewerker van politie Oostende op het Klein Strand vast dat een man zijn hond aanmoedigde om een zeehond te benaderen. De hond liep los en beet uiteindelijk, nadat de zeehond zich trachtte te verdedigen, in diens staart. De wandelaar trachtte op geen enkel moment zijn hond tot de orde te roepen.

Rustende zeehonden

De omgeving van het Westerstaketsel is gekend als rustplaats voor zeehonden. Het stadsbestuur van Oostende bracht signalisatieborden aan ter sensibilisering voor de wandelaars, meer bepaald om de rustende zeehonden niet te storen en minstens 20 meter uit diens buurt te blijven.

Door het aanmoedigen en niet tot de orde roepen van zijn hond heeft de man de rust van de zeehond verstoord. De zeehond werd tevens in zijn staart gebeten, waarbij deze misschien ook verwondingen opliep. Het ging dus over tot het opzettelijk en betekenisvol verstoren van de zeehond.

Proces verbaal

De dienst Milieuhandhaving van de politie Oostende stelde vervolgens een proces-verbaal op wegens schending van het Soortenbesluit. De Cel voor Sanctionering en Advies van het Departement Omgeving legde de overtreder een boete op van 480 euro.

North Seal Team

Dit duidelijk signaal is een opsteker voor de vrijwilligers van het North Seal Team die zich, dag in dag uit, inzetten om de rust van zeehonden te garanderen. De politie van Oostende zal tevens blijvend oog hebben dat wandelaars en andere strandbezoekers de dieren niet in hun rust verstoren. De vrijwilligers van het North Seal Team staan inmiddels ruim een jaar op het strand om wandelaars te waarschuwen en ze weg te houden van de rustende zeehonden. Aan de voet van de nieuwe strekdam is er inmiddesl een kleine rustplaats met touwen afgespannen.

Auteurs: