Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Het Zwin breidt uit met 120 hectare

Het Zwin breidt uit met 120 hectare

Nieuws
16/03/2017

Landbouwers hebben er jaren tegen gevochten maar hebben de strijd intussen gestaakt.  Maar ze blijven de ontpoldering en het verlies van vruchtbare gronden een slechte zaak vinden. De uitbreiding kan bovendien de verzilting van de gronden in de ruime omgeving veroorzaken, wat slecht is voor de landbouw.  Planten die te veel zout krijgen, stoppen met groeien.

Maar een nieuw pompgemaal en een zoutwatergracht moeten dat verhinderen, werd gisteren gezegd op een infomarkt voor buurtbewoners. Karolien Bracke (Vlaamse Landmaatschappij): “Wat er nu voorligt zijn plannen om de verzilting tegen te gaan, die een mogelijk gevolg zou kunnen zijn van die uitbreidingswerken. En door de werken die we doen om de verzilting tegen te gaan, kunnen we tegelijk ook waterbeheersingswerken doen, wat dan goed is voor de landbouw, de natuur en de veiligheid, dus om het land te beveiligen tegen overstromingen.”

Op de infomarkt konden inwoners alle plannen inkijken en dat maakte deel uit van het openbaar onderzoek.

Auteurs: 
Stefaan Six