Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Het stadiondossier van Club Brugge: de historiek

Het stadiondossier van Club Brugge: de historiek

Nieuws
10/01/2020

Ambitieuze plannen in januari 2007 (!)

Michel D'Hooghe, voorzitter van Club Brugge stelt zijn ambitieuze plannen voor. Hij ziet Club Brugge tegen 2010 in een nieuw stadion spelen, waar plaats is voor 40.000 supporters. Naast het stadion komt er ook een nieuw winkelcentrum. Club Brugge schuift een locatie in Loppem, naast de E40 naar voor.

Niet in Loppem, wel op Chartreuse?

Twee jaar later, begin 2009, zit het dossier muurvast. De Vlaamse regering blijft een definitieve beslissing voor zich uitschuiven. Het twijfelt tussen de kaart trekken voor de site in Loppem of een andere locatie die Brugs burgemeester Moenaert naar voor schuift: Brugge-Noord. Club Brugge hoopt op een snelle beslissing en wil in 2010 beginnen bouwen. Zo kan Blauw-Zwart in 2012 eindelijk in zijn nieuwe stadion spelen.

In april van 2009 hakt de Vlaamse regering de knoop door. Het multifunctionele stadion mag er komen in de zuidrand van Brugge. Daarvoor wordt het gebied in Loppem samengevoegd met de Chartreuse, op Brugse grond. Enkele maanden later verfijnt de Vlaamse regering dat besluit. Het nieuwe stadion van Club Brugge komt op het Chartreusegebied, op Brugs grondgebied dus. Het Chartreusegebied is niet alleen de locatie voor het nieuwe stadion, maar ook voor het zogenaamde flankerende programma. Dat bestaat uit een winkelruimte van maximaal 30.000m² of maximaal 300.000 m² kantoorruimte. 

(Lees verder onder de foto)

Ongunstig advies

De afbakening van het stedelijk gebied Brugge krijgt in de zomer van 2010 van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening op enkele belangrijke punten een ongunstig advies. Zo stuiten de plannen rond de site Chartreuse-Loppemse baan, waar het nieuwe stadion moet komen, op een onvoldoende. Vooral de mobiliteit zorgt voor problemen en leidt tot het ongunstig advies. 

Ook de buurtbewoners blijven zich roeren. De Loppemse actiegroep Witte Pion, het gemeentebestuur van Loppem en Groen! trekken in 2011 naar de Raad van State. Ze willen de schorsing en nietigverklaring van het plan. 

Raad van State trekt stekker uit dossier

In september 2013 valt definitief het doek over de plannen. De nieuwe Brugse voetbaltempel komt definitief niet op de geplande site bij de Chartreuse. De Raad van State volgt het negatieve advies van de auditeur. Bij Club Brugge reageren ze niet verrast. Ze werken al langer aan een nieuw stadiondossier.

Twee nieuwe stadions op één site?

Nauwelijks twee maanden later is er een nieuw plan. De stad Brugge denkt eraan om twee nieuwe voetbalstadions te bouwen langs de Blankenbergse Steenweg. Eén voor Blauw-Zwart van 44.000 plaatsen, en één voor Groen-Zwart van zo’n 12.000 plaatsen, met een parking voor beide ploegen. 

(lees verder onder de foto)

Maar na verder overleg en onderzoek overleg trekt Cercle Brugge de stekker uit dit dossier. Het wil dan toch niet mee verhuizen naar een nieuwe stadion. Het wil op de site van Jan Breydel blijven en het huidige stadion renoveren en verkleinen. 

Eén stadion, aan Blankenbergsesteenweg

Net voor de zomer van 2015 haalt stad Brugge de angel uit het stadiondossier. Er komt maar één stadion aan de Blankenbergsesteenweg, voor Club Brugge. De stad wil Club steunen door de grond daar aan te kopen en in erfpacht te geven. Aan de Blankenbergsesteenweg komt er ook een, weliswaar beperkte, bedrijvenzone van 12 hectare. Cercle Brugge mag op zijn beurt in het Jan Breydelstadion blijven. Na de verhuizing van Blauw-Zwart, in 2019, komt er een kleiner stadion op maat van Groen-Zwart, met maatschappelijke functies.

(lees verder onder de foto)

Groen licht, stappen in de goeie richting

Ook in 2016 en 2017 is er alleen maar goed nieuws. De Vlaamse regering gaat mee in het verhaal en keurt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in september 2017 goed. Het zet dus het licht op groen voor het nieuwe voetbalstadion aan de Blankenbergse Steenweg. Blauw-Zwart reageert tevreden en ziet de goedkeuring van het GRUP dat als een logische stap in de lange weg naar de bouw van het stadion.

Nieuwe kink in de kabel

Eén dag voor het einde van het openbaar onderzoek wordt dan toch een klacht ingediend. Ghelamco en zijn topman Paul Gheysens tekenen bezwaar aan. Eén dag later blijkt dat ook Joris Ide dat deed. Door deze nieuwe verwikkelingen in het stadiondossier is het jaar 2022 de meest realistische timing die naar voren wordt gebracht als datum waarop Club Brugge in zijn nieuwe stadion kan spelen. Dat is intussen 15 jaar nadat de eerste plannen uit de doeken zijn gedaan.

Alternatief?

Ook begin 2020 is er nog altijd geen advies van de auditeur van de Raad van State over het nieuwe stadion van Club Brugge, langs de Blankenbergse Steenweg. Intussen onderzoekt Blauw-Zwart ook mogelijke alternatieve locaties, dat gaf voorzitter Verhaeghe al mee. Ook een stadion in Knokke-Heist, vlak aan de A11, blijkt een optie voor Club. Let wel: enkel als het project langs de Blankenbergse Steenweg er niet komt. Een bestuurslid van Groen vzw stelde de Spie voor als alternatieve locatie voor de nieuwe voetbaltempel van Club Brugge.

Auteurs: 
Redactie