Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Herverkaveling landbouwgronden Alveringem definitief

Herverkaveling landbouwgronden Alveringem definitief

Nieuws
29/06/2017

Die akte legt de herverkaveling van landbouwpercelen definitief vast. De gronden van de landbouwers zijn geruild met het oog op een meer efficiënte landbouw. De nieuwe percelen zijn groter, meer aaneengesloten, regelmatiger van vorm, beter toegankelijk en liggen dichter bij de boerderijen.

Het ruilverkavelingsproject ging in 2009 van start. De herverkavelaar van de Vlaamse Landmaatschappij peil de naar de wensen van de grondeigenaars en gebruikers en werkte daarna een voorstel van herverkaveling uit .  Op bepaalde plaatsen werden nieuwe grachten gegraven of gedempt en ook de wegen werden hier en daar heraangelegd of aangepast.

De ruilverkaveling moet ook de plattelandsbewoners, de natuur en het leefmilieu ten goede komen. Zo werkt de ruilverkaveling samen met het Agentschap Wegen en Verkeer aan de verbetering van de verkeersveiligheid door bijvoorbeeld het aantal kruispunten over de N8 te verminderen.  Er  worden ook vrijliggende fietspaden aangelegd en nieuwe stukken wandelpad en beplanting. Eind dit jaar wordt een nieuwe reeks inrichtingswerken gestart, de laatste in 2019.

Auteurs: