Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Herstructurering gemeentelijk en vrij onderwijs in Ingooigem en Vichte

Herstructurering gemeentelijk en vrij onderwijs in Ingooigem en Vichte

Nieuws
11/09/2019

Beide scholen kennen een jarenlange traditie van nauw samenwerken. Dat is ook nodig, want het scholenlandschap in Vichte en Ingooigem is versnipperd. Zo biedt de gemeenteschool geen kleuteronderwijs aan, maar wel lager onderwijs: 1ste, 2de en 3de leerjaar in Ingooigem en 4de, 5de en 6de leerjaar in Vichte. De Vrije Basisschool biedt dan weer kleuteronderwijs aan in De Engelhoek, Vichte en Ingooigem en 1ste, 2de en 3de leerjaar in Vichte en 4de, 5de en 6de leerjaar in Ingooigem.

Dit betekent dat de scholen nauw met elkaar moeten samenwerken en constant moeten overleggen. Dit vraagt veel extra tijd en kosten. Daarnaast moet elke school de eindtermen, die opgelegd worden door de Vlaamse overheid, bereiken. De manier waarop deze bereikt worden, verschilt tussen het vrije en het gemeentelijke onderwijsnet. Beide netten volgen immers een ander leerplan. Als de kinderen schakelen tussen deze onderwijsnetten omdat ze in eigen gemeente school blijven lopen, hebben ze dus geen eenduidige verticale leerlijn en is er een duidelijke breuk tussen beide netten. Daarom willen de schoolbesturen nu eenduidigheid scheppen.

De school- en ouderraden, de vakbonden, de leerkrachten en de schoolbesturen werden op de hoogte gebracht van deze denkpiste. De bedoeling is om nu alle vragen en opmerkingen die er komen te beantwoorden en mee te nemen in de verdere uitwerking van dit dossier. Eens de gemeenteraad zijn principiële goedkeuring heeft gegeven, zullen beide schoolbesturen er proberen naar te streven dat er vanaf 1 september 2020 één onderwijsnet per gemeente is.