Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Guy Vloebergh intendant voor Ventilusproject

Guy Vloebergh intendant voor Ventilusproject

Nieuws
09/05/2021

Het is een project van Elia dat de realisatie plant van de hoogspanningsverbinding Ventilus, die zorgt voor netversterking en de elektriciteit opgewekt door toekomstige windparken op zee naar het binnenland moet transporteren. De hoogspanningsverbinding krijgt heel wat kritiek en dus schakelt minister Demir Vloebergh in om als neutraal figuur in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid on overleg te gaan met alle betrokken partijen. 

De Vlaamse regering kiest Vloebergh om alle openstaande vragen helder te beantwoorden omwille van zijn 35-jarige ervaring in het regisseren van complexe planningsprocessen. Vorig jaar was hij ook al even begeleider van de werkgroepen met verschillende betrokken stakeholders rond de technologie voor het project.

De nood aan een versterking en verdere ontwikkeling van het elektriciteitssysteem in West-Vlaanderen wordt door weinigen in twijfel getrokken, net als de nood aan het aan land brengen van de toekomstige windenergie op de Noordzee. “Hoe en waar het Ventilusproject exact invulling kan geven aan die doelstellingen en welk flankerend beleid daar tegenover moet staan, daar is minder eensgezindheid over”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

De weerstand is nu vooral geconcentreerd in Zedelgem en de gemeenten langs de E403 in de zoekzones die werden opgenomen in de startnota, waar eventueel een nieuwe hoogspanningslijn zou komen. Op basis van de inspraakreacties in de procedure kunnen er nog andere mogelijke tracés bijkomen. Door de aard van de procedure zal het aantal betrokken gemeenten en inwoners dus nog toenemen alvorens er een gemotiveerde keuze kan gemaakt worden. Onder meer burgemeesters van Brugge, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene en Lichtervelde stellen zich samen negatief op tegenover de voorlopige plannen van Elia. 

Daarom kondigde de minister eerder al aan dat ze een intendant zou aanstellen. De intendant opereert onafhankelijk en krijgt van de Vlaamse regering het mandaat om tijdens een (verlengbare) aanstelling van 6 maanden het Ventilus-project terug op de rails te krijgen en te bemiddelen tot een voorkeurstracé. De intendant staat in voortdurende dialoog met de bevoegde minister Zuhal Demir.

“Een versterking van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen is belangrijk, net als hernieuwbare energie dat is. Maar dat wil niet zeggen dat er voorbijgegaan moet worden aan de, vaak terechte, bekommernissen van omwonenden en lokale besturen. Guy Vloebergh krijgt de opdracht de bezorgdheden te capteren, zorgen dat ermee rekening wordt gehouden in de procedure en bovenal ervoor te zorgen dat iedereen concrete antwoorden krijgt op zijn of haar vragen. Alleen door open, transparant en met wederzijds begrip met elkaar om te gaan kan het vooropgestelde project stappen vooruit zetten”, besluit Demir.