Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Groen Vzw tegen plannen voor Zeebrugse haven

Groen Vzw tegen plannen voor Zeebrugse haven

Nieuws
15/05/2019

Erik Ver Eecke, voorzitter Groen vzw: "Er is dringend nood aan een nieuwe visie over onze havenontwikkeling en aan een evenwichtig havenbeleid waarbij ecologie en economie evenwaardige partners zijn. De plannen uit de jaren 1970 zijn niet meer aangepast aan de ecologische noden van deze tijd en de recente ontwikkelingen vormen een bedreiging voor de plaatselijke bevolking en voor een van de belangrijkste zonevreemde natuurgebieden in Vlaanderen. Tijd dus voor ingrijpende veranderingen."

Verbreding Boudewijnkanaal

In het bezwaarschrift van 15 februari 2019 (betreffende de verbreding en verdieping van het Boudewijnkanaal) liet Groen Vzw onder meer gelden dat een compensatie moet worden voorzien voor de 60 bomen die men wenst te kappen, en dat er onvoldoende compensaties voorzien zijn voor de aantasting van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden, en dat Zeebrugge een anti-voorbeeld vormt van zuinige ruimte-inname (de meeste auto's staan er op een platte parking terwijl ze bv. in Rotterdam over 5 verdiepingen worden gestald).

Sluis

In het bezwaarschrift van 20 maart 2019 (tegen het voorkeursbesluit ten gunste van het Visart-alternatief voor een nieuwe sluis, dat inmiddels op 10 mei ll. door de Vlaamse regering werd bekrachtigd) argumenteerde Groen Vzw vooral dat onvoldoende rekening werd gehouden met de belangen van de inwoners van Zeebrugge.

Terminal

In het bezwaarschrift van 3 mei 2019 (met betrekking tot de geplande nieuwe terminal met parking voor de site Wallenius Wilhelmsen Logistics hamerde Groen Vzw er nogmaals op dat de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) te kwistig omspringt met open ruimte. “Zeebrugge draagt een klatergouden kroon als 'grootste autohaven ter wereld'. Welke andere autohaven kan en wil zich permitteren zo royaal nieuwe open ruimte aan te bieden?”

 

Auteurs: