Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Gouverneur wil drones als controlemiddel bij waterschaarste

Gouverneur wil drones als controlemiddel bij waterschaarste

Nieuws
11/02/2019

De toestellen moeten er dan op toezien dat er nergens illegaal water wordt opgepompt. Dat is één van de maatregelen die naar voren is gekomen tijdens de evaluatie van de grote droogte van vorige zomer.  Vorige zomer werd onze provincie bijzonder hard getroffen door de aanhoudende droogte. Er was een tijdlang een captatieverbod uitgevaardigd op onbevaarbare en zelfs enkele bevaarbare waterlopen. Maar heel wat landbouwers lapten dat verbod aan hun laars.

Watervoorraden ooit eens op

"Er zijn vorige zomer tien processen-verbaal opgesteld, maar we weten dat het aantal inbreuken groter was", aldus gouverneur Decaluwé. Daarom wil de gouverneur een raamakkoord opstellen met een dronebedrijf om beter en efficiënter controles uit te voeren, mocht de provincie in de toekomst opnieuw getroffen worden door droogteperiodes. "Dat is nodig, want uiteindelijk schieten ze, zeker landbouwers, zichzelf in de voet. Als we verschillende zomers zo'n droogteperiode kennen, zal de watervoorraad uiteindelijk eens echt op zijn", waarschuwt hij. Hij roept ook op om voorzichtig om te gaan met water.

Maatwerk

"Het grondwaterpeil staat nog niet op een normaal niveau. Rationeel watergebruik wordt de uitdaging van de toekomst", vult hij aan. Decaluwé pleit er ook voor om West-Vlaanderen apart te bekijken, los van Vlaamse maatregelen. "Er is maatwerk nodig. West-Vlaanderen is Limburg niet. Het probleem van de verzilting bijvoorbeeld is hier heel specifiek", aldus Decaluwé. Hij wil ook een coördinerende rol opnemen en goede voorbeelden gebruiken in steden en gemeenten waar er nog minder kennis en ervaring is met droogte en waterschaarste.

Wet-Jambon

Decaluwé wil ook meer een beroep gaan doen op de 'Wet-Jambon', die het toelaat om private bewakingsfirma's in te zetten bij veiligheidsopdrachten, onder meer bij evenementen. Op die manier moeten de politiekorpsen ontlast worden en kunnen ze zich meer richten op hun kerntaken. De provinciegouverneur nam als voorbeeld het kustseizoen. "Vorig jaar kwamen er zes tot zeven miljoen dagtoeristen naar de kust. We kregen daarvoor acht extra mensen", aldus Decaluwé. Hij wil graag het kustseizoen laten erkennen als evenement, waardoor er meer beroep zou kunnen worden op extra politiekracht

en.

Auteurs: 
Belga