Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Gouverneur houdt openingsrede over veiligheid

Gouverneur houdt openingsrede over veiligheid

Nieuws
05/10/2017

"Een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid is in deze complexe samenleving een must". Maar volgens de gouverneur is veiligheid eigenlijk een zaak van iedereen, ook van burgers en bedrijven.

Privé-sector

In zijn rede pleitte hij voor een degelijk uitgebouwde private bewakingssector. Een geactualiseerde wet zal meer mogelijkheden toelaten om private bewakingsbedrijven in te zetten op de openbare weg bijvoorbeeld, bij persoonscontrole en cameratoezicht. Hij wil dat er nu werk wordt gemaakt van betaald toezicht in de publieke zone van voetbalstadia tijdens grote matchen.

Politie

Wat de politie betreft, denkt hij dat een fusie tussen politiezones aan de orde kan zijn of dat bepaalde taken opgetild kunnen worden naar een hoger niveau zoals de bestrijding van de cybercriminaliteit bijvoorbeeld. En volgens hem is er nood aan een convenant tussen de private sector en de politie waarbij elke veiligheidspartner zich focus op zijn eigen kerntaken.

Noodplanning en BIN

Gouverneur Decaluwé wil dat elke West-Vlaamse gemeente minstens één keer per jaar een noodplan-oefening doet. "Zo winnen we aan nog meer expertise bij een noodsituatie". Verder wil hij dat West-Vlaanderen nog meer voor BIN’s (Buurtinformatienetwerken) gaat, want dat verhoogt het algemeen veiligheidsgevoel en vooral dat er een intensieve informatie-uitwisseling met de politie is.

Hulpverleningszones

De gouverneur hoopt dat alle brandweervrijwilligers, en dat zijn er 3.000 in West-Vlaanderen, aansluiting blijven houden met de hulpverleningszones. Hij pleit tevens voor een gecentraliseerde dispatching op provinciaal niveau van de oproepen voor de West-Vlaamse hulpverleningszones.

Herbekijk

Herbekijk hier de integrale rede.

Auteurs: