Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Gids verklaart klimaatverandering aan onze kust

Gids verklaart klimaatverandering aan onze kust

Nieuws
15/07/2020

Daarom pakt de Vlaamse overheid ‘Departement Omgeving' uit met een boekje waarin alle facetten van de klimaatverandering aan onze kust aan bod komen.

Tot een kilometer van de kustlijn is bijna de helft van de oppervlakte bebouwd. Daarnaast is het zeewaterpeil op 70 jaar tijd met bijna 13 cm gestegen. Omdat onze kust al zeer laag ligt, is die zeer kwetsbaar voor zee-overstromingen. De jongste jaren is fors geïnvesteerd om de zee te beheersen door de dijken te versterken, strekdammen aan te leggen en zand op te spuiten. In de toekomst is het aangeraden om op een meer natuurlijke manier tewerk te gaan. Zoals de aanleg van duinen bijvoorbeeld. (Lees verder onder de foto)

Zilte polders

Maar de dreiging van klimaatverandering komt ook uit het binnenland. De polders zijn gevoelig voor droogte en verzilting. In 2018 werden zoutwaarden gemeten boven de 4000 milligram per liter, waardoor het water ondrinkbaar werd voor vee en ongeschikt voor irrigatie en drinkwaterproductie.  De gids "kust en klimaat", pleit voor een globale aanpak en wil het brede publiek sensibiliseren. Die zal verspreid worden via de gemeentes. De info is ook te vinden op de website van Omgeving Vlaanderen.

Auteurs: