Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Gevangeniswaakhond neemt Van Quickenborne op de korrel

Gevangeniswaakhond neemt Van Quickenborne op de korrel

Nieuws
02/04/2021

In de Belgische gevangenissen, en ook in Brugge en Ieper, gelden al de hele coronaperiode verstrengde maatregelen om besmettingen te voorkomen. Veel van die maatregelen hebben grote impact op het leven van gedetineerden en hun familie.

Opschorting verlengd

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft nu de opschorting van uitgangsvergunningen en penitentiaire verloven voor gedetineerden wegens de coronapandemie via ministerieel besluit opnieuw verlengd tot eind juni .

Aantasting

De Belgische afdeling van het Internationaal Gevangenisobservatorium (OIP) hekelt die "onaanvaardbare en niet-proportionele aantasting van de meest fundamentele rechten van de gedetineerden en hun familieleden".

Volgens het OIP zijn uitgangsvergunningen en penitentiaire verloven "essentieel om een reclasseringsplan te kunnen opstellen en na enige tijd een elektronische toezicht of een voorwaardelijke invrijheidstelling te kunnen verzoeken". Dat het moeilijker wordt om vervroegd vrij te komen, leidt tot een verlenging van de detentieduur en een toename van de overbevolking, benadrukt het observatorium.

Bron van wanhoop

De korte verloven zijn daarnaast "van fundamenteel belang om sociale ontwrichting te voorkomen". Hun opschorting is dan ook "een onaanvaardbare rem voor de re-integratie van gedetineerden", zegt het OIP. "Gekoppeld aan de beperkingen inzake bezoek en de algemene moeilijkheden die gepaard gaan met een aanhouding in de gevangenis, zijn deze maatregelen een bron van wanhoop voor de gedetineerden."

Daarnaast betreurt het observatorium dat er minder gedetineerden in aanmerking komen voor de 'COVID-19-strafonderbreking', een maatregel om tijdelijk de gevangenis te ontlasten. "Men hanteert strengere criteria, hoewel de ervaring van de eerste lockdown ons leert dat er maar zeer weinig herroepingen hebben moeten plaatsvinden."

Meer bezoek

Daarom vraagt het OIP aan Van Quickenborne om vijf maatregelen te nemen. "Het versoepelen van de criteria om in aanmerking te komen voor een strafonderbreking, het toekennen van uitgebreidere bezoekmogelijkheden, het herstellen van de toegang tot hulp- en dienstverlening, het prioritair vaccineren van gedetineerden, en het herstellen van de penitentiaire verloven en uitgangsvergunningen, desnoods met een verplichte testing bij terugkeer in de gevangenis.

 

Auteurs: