Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Geen milieuvergunning voor Biostoom

Geen milieuvergunning voor Biostoom

Nieuws
19/03/2014

Die aanvraag was destijds door Electrawinds ingediend. Ook de aanvraag voor een nieuwe behandelingsinstallatie voor huishoudelijke afvalstoffen (Biosort) werd niet ingewilligd.

Biostoom werd onlangs nog overgenomen door het Limburgse Bionerga. Voor de verbrandingsoven steltde minister dat bijkomende verbrandingscapaciteit het evenwicht tussen het aanbod aan brandbare afvalstoffen en andere verbrandingscapaciteit in Vlaanderen in gevaar zou brengen.

Vragen rijzen

Voor de Biosort-installatie kon volgens de minister niet aangetoond worden dat die als 'beste beschikbare technologie' (BBT) kan beschouwd worden. Er rijzen vragen of de installatie aan de emissiegrenswaarden van de Vlarem-normen zou voldoen.

Beroep

De weigeringen komen er nadat in beide dossiers beroep werd aangetekend tegen de beslissingen van de West-Vlaamse deputatie. IVOO, de afvalintercommunale van Oostende en omgeving, had in beide dossiers beroep ingesteld had tegen de beslissingen. OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, was in beroep gegaan tegen de Biosort-installatie.

Met de weigeringen gaat de minister dus in tegen de beslissingen van de West-Vlaamse deputatie. Voor Electrawinds is dit een nieuwe domper. Het energiebedrijf torst een hoge schuldenlast en donderdag moet de rechtbank van koophandel in Oostende beslissen of het bedrijf langer beschermd wordt tegen zijn schuldeisers.

 

Auteurs: 
Belga