Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Geen Jumbo winkelcomplex in Roeselare

Geen Jumbo winkelcomplex in Roeselare

Nieuws
07/04/2020

Het nieuwe gebouw zou ruim 3500 m² winkelruimte omvatten met ook een parking met 200 parkeerplaatsen. Onder meer de winkel Jumbo wou zich hier vestigen.

Schepen Tom Vandenkendelaere: “De omgevingsvergunningsaanvraag staat haaks op de ruimtelijke visie van het stadsbestuur om een kernversterkend beleid te voeren. Op basis van het vooropgestelde locatiebeleid werd de aanvraag dan ook negatief beoordeeld. De Stad wil dat commerciële activiteiten zoveel mogelijk in het kernwinkelgebied gesitueerd zijn of in de nabije omgeving ervan geïntegreerd worden. Alleen zo kan het kernwinkelgebied op een vlotte manier bereikt worden. Verder werd de aanvraag geweigerd omdat het aanzienlijke negatieve mobiliteitseffecten met zich zou meebrengen voor de omgeving.“

Tot slot werden volgens de stad in de aanvraag bepaalde milieu-effecten niet correct in kaart gebracht, waardoor de impact op de omgeving niet correct kan ingeschat worden. Ook de aanleg van de parking beantwoordde niet aan de visie van het Roeselaarse Groenplan, zegt schepen Vandenkendelaere.

Lees ook:

 

 

Auteurs: 

Ontvang nu pushberichten met West-Vlaams nieuws rechtstreeks in je Facebook inbox