Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Geen captatieverbod onbevaarbare waterlopen meer

Geen captatieverbod onbevaarbare waterlopen meer

Nieuws
13/09/2018

Bijna twee maanden na het in werking treden van het oppompverbod, mag er opnieuw water gepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Op 19 juli ging het verbod van kracht door een aanhoudende periode van warmte en droogte. Het verbod kwam er vooral om de verzilting van de bermen en bodem tegen te gaan en de kwaliteit van het oppervlaktewater te bestendigen.

"Maar de regen van de voorbije dagen en weken hebben de waterpeilen voldoende doen stijgen", aldus gouverneur Decaluwé. Met het intrekken van het verbod is de situatie volledig genormaliseerd. Er zijn wel nog enkele plaatsen waar een oppompverbod (en recreatieverbod) geldt, maar dat is dan vooral te wijten aan bijvoorbeeld blauwalgen. Enkele bevaarbare waterlopen zijn momenteel nog getroffen door blauwalgen.

Auteurs: 
Belga