Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

"Geïntegreerde aanpak en toekomstvisie broodnodig voor kust"

"Geïntegreerde aanpak en toekomstvisie broodnodig voor kust"

Nieuws
18/03/2015

Op het Kustforum in De Haan pleiten alle experten voor een geïntegreerde aanpak en toekomstvisie voor de kust. Het Kustforum bekijkt de mogelijke ontwikkelingen voor onze kust in de toekomst. Maar de versnippering in besluitvorming en beleid maakt het bijzonder moeilijk om een strategie voor de toekomst van de kust te ontwikkelen, zo blijkt. Waar wil men heen met de bebouwing, de Vlaamse Baaien of de open ruimte?

 

Alle besturen hebben het beste voor, maar handelen vaak alleen. En de tijd dringt en een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk. De klimaatswijziging en stijging van de zeespiegel zal ons met de neus op de feiten drukken. Maar dan is het te laat, zo waarschuwen experten.

 

"Je gaat een verzilting krijgen van het grondwater, waardoor waterwinning een probleem zal worden. Aan de andere kant gaan we ook een verdroging krijgen. In bepaalde periodes zal er minder neerslag zijn, waardoor de mogelijkheid om water te hebben op dat moment een probleem wordt", zegt Patrick Meire van de Universiteit Antwerpen.

Alles hangt dus samen: bebouwing, economie, toerisme, energie, klimaat en waterwinning. En het Kustforum maakt pijnlijk duidelijk dat er geen globale toekomstvisie is op de hele ontwikkeling. De versnippering van de bevoegdheden maakt het er niet eenvoudiger op.

De drinkwatervoorziening hangt vooral samen met de toeristische ontwikkeling, de instroom en toenemende vergrijzing aan de kust. En dus moet het woonbeleid aan de kust helemaal omgegooid worden.

"Hoe kan je dat aanpakken? Ik denk ook met een voorrangsbeleid waarbij je heel duidelijk zegt, zelfs op de private markt, dat je ingrijpt en voorrang geeft aan mensen die een band hebben met de streek. Dat is een heel sociaal beleid. Wij voeren dat ook in de Vlaamse Rand", zegt Ben Weyts, Vlaams minister van Toerisme en Mobiliteit.

 

Moet er een afzonderlijk orgaan komen om de toekomstvisie te stroomlijnen en de beslissingen van kustgemeenten beter op elkaar af te stemmen? Neen, zegt Vlaamse minister van Joke Schauvliege. Je kunt dit niet van bovenaf opleggen. Maar ze werkt aan een geïntegreerde aanpak.