Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Fietssubsidie van 50 tot 100 euro in Ingelmunster

Fietssubsidie van 50 tot 100 euro in Ingelmunster

Nieuws
11/06/2019

Ingelmunsternaren die in 2020 een fiets kopen, krijgen een korting van het gemeentebestuur. Per volwassene is er één subsidie voorzien: 50 euro voor een niet-elektrische fiets of 100 euro voor een elektrische fiets. Ook voor de populaire speedelec kan je op een toelage van 100 euro rekenen.

“De huidige infrastructuurwerken in Ingelmunster vragen heel wat inspanningen van onze bewoners”, vertelt schepen van mobiliteit Trui Lambrecht. “Deze werken dragen allemaal bij tot meer verkeersveiligheid voor fietsers. We willen onze burgers dan ook stimuleren om zich in de toekomst nog meer met de fiets te verplaatsen door hen een financieel steuntje in de rug geven als ze een fiets kopen in 2020.”

Fietsraad

Om het fietsdraagvlak te verruimen, wil het bestuur een fietsraad oprichten. “Deze raad helpt mee bij het uitbouwen van een degelijk fietsbeleid”, verduidelijkt Trui. “Deelnemers vanuit verschillende invalshoeken bundelen er allerlei visies om uiteindelijk een fietsbeleid uit te stippelen die zoveel mogelijk Ingelmunsternaren overtuigt om de fiets meer boven te halen.”

Veiliger schoolomgevingen

Het bestuur wil ook fietsstraten inrichten in de omgeving van scholen. De schoolomgevingen Schoolstraat/Guido Gezellestraat en Brigandstraat/Henri Consciencestraat en krijgen de primeur. De schoolomgeving van basisschool het Wonderbos wordt aangepakt na de werken van de Meusbroekbeek. Ten slotte komen er ook nieuwe fietsstallingen aan het sportcentrum en de nieuwe stationsomgeving.

Auteurs: