Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Experts buigen zich over droogte- en verziltingsprobleem

Experts buigen zich over droogte- en verziltingsprobleem

Nieuws
04/04/2019

Want het is de afgelopen twee zomers pijnlijk duidelijk geworden: water wordt een schaars en kostbaar goed. En in West-Vlaanderen is het probleem nog prangender. Een van de experten waarschuwde vooral voor de zogenoemde kwel of verzilting van de poldervlakte. De provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben alvast twee studies klaar over waterbeheer in West-Vlaanderen.

Bart Naeyaert, gedeputeerde provincie West-Vlaanderen: “Er is nood aan doordachte ideeën om water beter op te slaan. Uit een van de studies blijkt dat zowat 65 procent van het water gewoon wegstroomt naar zee. Op andere momenten in het jaar kan blijken dat dat water erg kostbaar is. Conclusie: er is nood aan een beter waterbeheer en dat met een mix van maatregelen, waarbij we ook denken aan spaarzaamheid en behoud van open ruimtes zonder beton.”

Auteurs: 

Operatie Oeganda, binnenkort op Focus en WTV