Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Er komen nog veel meer windmolens op zee

Er komen nog veel meer windmolens op zee

Nieuws
20/04/2018

Er komt een extra zone van maar liefst 221 km2 voor extra windmolens, tegen de Franse Noordzee, op zo’n 35 à 40 kilometer van de kust op de zones Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid en Fairybank. Dat staat in het nieuw Marien Ruimtelijk Plan van Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) dat deze morgen werd goedgekeurd op de ministerraad.  Het plan gaat van kracht in 2020.

Vandaag zijn in onze Noordzee al vier windmolenparken operationeel (C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind) die 871 MW groene stroom produceren. Het vijfde park Rentel opent volgende maand, het zesde (Norther) wordt op dit moment gebouwd. Tegen 2020 zullen nog eens drie extra windparken gebouwd worden, goed voor in totaal 2,2 Gigawat, het equivalent stroom dat een kerncentrale opwekt. De windmolenparken in de nieuwe zone zullen gebouw worden tussen 2020 en 2030. Tegen 2030 moeten onze windmolens in onze Noordzee maar liefst 4 Gigawatt groene stroom opwekken.

Naast nieuwe windmolenparken voorziet De Backer ook extra ruimte op onze Noordzee voor commerciële en industriële zones, waar verschillende innovatieve projecten aan bod kunnen komen. Zo kan er een project komen voor bijvoorbeeld golfslagenergie, zeewierkweek en andere vormen van aquacultuur.

Eiland voor Knokke-Heist

De Backer voorziet op vraag van Vlaams minister Ben Weyts ook ruimte voor een eiland voor de kust van Knokke. De Backer: “Het is belangrijk om onze kust op lange termijn te beschermen tegen de stijgende zeespiegel en de duizendjarige storm. Tot nu beschermden we de kust vooral met zandsuppleties en het ophogen van dijken. Als blijkt een kosten-batenanalyse en milieu-effectenrapport van Vlaanderen dat een eiland nodig is om onze kust op lange termijn te beschermen tegen stormen, dan is er alvast ruimte voorzien in het Marien Ruimtelijk Plan voor zo’n eiland.”

Voor de kust van Zeebrugge is er nu al een windmolenzone van 225 km². Vanaf 2020 komt er nog eens zo'n gebied bij. Het nieuwe windmolenpark zal iets verder in zee liggen en zal niet zichtbaar zijn vanaf de kustlijn. Voor de bouw van dat park komt er een openbare aanbesteding en zijn er geen subsidies voorzien.

VOKA: "mag nog ambitieuzer"

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en de Belgian Offshore Cluster (BOC) zijn tevreden dat er extra ruimte wordt voorzien, maar het plan mag nog ambitieuzer zijn.

“Om die beoogde capaciteit van 4 GW te bereiken, zullen de windmolens dicht bij elkaar moeten worden geplaatst”, merkt Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen, op.  “Dit is zeer nadelig voor de ontwikkelings- en exploitatiekosten en laat het nu net die kosten zijn die de overheid wil terugdringen.” 

“Een lagere parkdensiteit heeft het belangrijke voordeel van een hogere energieopbrengst en dus lagere kost per MWh,” verduidelijkt Christophe Dhaene, voorzitter van BOC.

Auteurs: