Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Eindrapport over toekomstige N8 voorgesteld

Eindrapport over toekomstige N8 voorgesteld

Nieuws
23/03/2018

"Dit is het resultaat van 12 maanden intens overleg met alle betrokken stakeholders, enkele extra studies en verkeerstellingen én een bevraging van de bewoners van de dorpen langs de N8", zegt Eveline Vandecaetsbeek, communicatieverantwoordelijke AWV. "Enkele conclusies in een notendop: vrijliggende fietspaden over het volledige traject van de N8, soms dubbelrichting, soms enkelrichting en soms op een vent- of parallelweg; een vloeiende overgang van het verkeer van de A19 naar de Ieperse Noorderring zonder verkeerslichten; een ongelijkvloers kruispunt met de Pilkemseweg, waarbij de Noorderring onder de Pilkemseweg door gaat; een omleidingsweg rond Brielen; 2x1 rijstrook met een variabele middenberm en uitwijkstroken voor traag verkeer tussen Woesten en Oostvleteren.  Het verkeer op de volledige N8 krijgt maximaal groen licht.

Noorderring

Er is nog bijkomend onderzoek nodig voor de optimalisatie van het knooppunt van de Noorderring met de Diksmuidseweg, de inrichting van de zones tussen Brielen, Elverdinge en Woesten en de verkeersveilige inrichting van Elverdinge. Gekoppeld aan de steun voor de aanpassingen aan de N8 Ieper-Veurne pleiten alle stakeholders voor het ontwikkelen van een regionale visie op mobiliteit voor de gehele Westhoek."

Het eindrapport wordt nu overgemaakt aan minister Ben Weyts die in 2017 opdracht gaf voor het participatietraject. AWV werkte ondertussen verder aan noodzakelijke aanpassingen aan de N8. Voor de werken op het grondgebied van Veurne wordt voor de zomer de omgevingsvergunning ingediend. De studie over de aanleg van vrijliggende fietspaden tussen Oostvleteren en Woesten is lopende en binnenkort wordt een studiebureau aangesteld voor de doortocht van Oostvleteren.

Auteurs: