Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Eerste resultaten van Oostendse stadsenquête bekend

Eerste resultaten van Oostendse stadsenquête bekend

Nieuws
06/02/2017

Het zijn maar drie van de opvallende resultaten van de grootscheepse enquête "Kom uit je schelp" die het Oostendse stadsbestuur afnam. Maar liefst 12.300 mensen van Oostende hebben de enquête goed ingevuld. Vanmiddag pakte de stad uit met de eerste resultaten. .

Ongeveer één derde van de Oostendenaars voelt zich heel veilig in de stad, terwijl 14% aangeeft zich helemaal niet veilig te voelen. Een belangrijk aandeel van de Oostendenaars (41%) geeft duidelijk aan dat ze ‘s avonds het centrum van Oostende vermijden. Ook blijkt dat meer dan de helft vindt dat er onvoldoende contact is met de wijkagent.

Op de resultaten zal de Oostendse politiek ook antwoorden moeten formuleren. Zo is er nog werk aan wat de bewoners denken over het parkeerbeleid. 67 procent van de respondenten staat daartegenover negatief.  Bovendien heeft zowat de helft van de Oostendenaars in het voorbije jaar veel overlast ondervonden van meeuwen die vuilniszakken kapot prikken.

Auteurs: