Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Eerste provincieraad begint rumoerig

Eerste provincieraad begint rumoerig

Nieuws
20/12/2018

Aanstoker was Wouter Vermeersch van Vlaams Belang, die meteen na zijn eedaflegging stevig van leer trok.

Vooraleer de vergadering van start kon gaan, moest Vlaams Belanger Wouter Vermeersch de eed nog afleggen. Meteen daarna vroeg hij het woord. "Vorig jaar ben ik voor de eerste keer in aanraking gekomen met de deputatie", aldus Vermeersch. "Vorig jaar werd ik bij de hoorzitting in het dossier van de nieuwe moskee in Kortrijk uit de zitting gezet, met advocaat en al. Ik werd vorige zomer door de deputatie buitengezet, maar de kiezer heeft me hier opnieuw binnengebracht, in deze provinciale tempel", zei Vermeersch, die eraan toevoegde dat het provinciale en het Belgische bestuur moet verdwijnen. "Ik ben tegen deze verspilling en dit politiek toneel. De provincie is dood, leve West-Vlaanderen. De provincie is dood, leve de steden en gemeenten", riep hij.

Voorzitter Christof Dejaegher onderbrak Vermeersch meerdere keren, omdat hij het niet vond kunnen dat persoonlijke dossiers in de provincieraad werden behandeld. Ook ouderdomsdeken en gedeputeerde Jean de Béthune (CD&V) kon dit niet laten passeren. "Als men vanaf de eerste minuut een debat voert over punten waar de raad niet voor bevoegd is, zijn we vertrokken voor een moeilijke zitting. Ik wil elk van ons, en elk van jullie, wijzen op de verantwoordelijkheden", aldus de Béthune, die Vermeersch verweet misbruik te maken van de tribune. "Ik roep u tot de orde, want u gaat over de schreef. Maar we zullen uw eerste tussenkomst met de mantel der liefde toedekken."

Fractieleider van Vlaams Belang Kurt Ravyts stond zijn jonge pupil bij en vond dat Vermeersch recht had om persoonlijke ervaringen met de deputatie te ventileren.

Vermeersch diende ook al klacht in over het uitstellen van de installatievergadering. Die liep drie dagen vertraging op door het ontbreken van de geldigheidsverklaring van de verkiezingsuitslag door de Raad van Verkiezingsbetwistingen.

Auteurs: 
Belga

Operatie Oeganda, binnenkort op Focus en WTV