Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Eerste middelgrote windmolen landbouwbedrijf vergund

Eerste middelgrote windmolen landbouwbedrijf vergund

Nieuws
16/04/2019

Die is verleend aan veeteeltbedrijf LV Prat in Hulste bij Harelbeke.  Eerder al gaven de stad, het departement Landbouw en Visserij en het Directoraat-Generaal Luchtvaart een gunstig advies. 

Een bezwaar van eigenaars van aanpalende weilanden wordt door de deputatie weerlegd vermits het om een grootschalig kippenbedrijf gaat dat gelegen is in agrarisch gebied. Bovendien laat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan hernieuwbare energie toe.

Volgens de deputatie zijn de hinderlijke aspecten van de windmolen op de ruimere omgeving verantwoord en zal er geen enkele woning in de omgeving last hebben van slagschaduw.

Auteurs: