Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Duurzaam planten en vissen kweken in digitaal jasje

Duurzaam planten en vissen kweken in digitaal jasje

Nieuws
02/06/2020

Een daarvan is ‘Smart-Aquaponics’, waarbij gegevens van aquaponicssystemen – systemen waarbij men tegelijk vissen en planten kweekt - digitaal worden verzameld om de ontwikkeling van die systemen te stimuleren.

“Grote groenteserres kunnen samenwerken met een naburige viskwekerij, waarbij de reststroom van de viskwekerij als meststof kan dienen voor de kweek van de groenten”

Aquaponics is een circulair kweeksysteem voor planten en vissen waarbij de vissen voedingsstoffen leveren aan de planten die dan op hun beurt het water voor de vissen filteren. ‘Smart-Aquaponics’ verzamelt data van zulke aquaponicssystemen en brengt die samen om een app te ontwikkelen. “Die app zal enerzijds een spel bevatten waarmee gebruikers de aquacultuur leren kennen en anderzijds zal het een hulptool zijn voor wie al een aquaponicssysteem heeft”, verklaart Pierre Raulier van de Universiteit van Luik, de projectleider van ‘Smart-Aquaponics’. “De app zal gebruikers helpen om juiste beslissingen te nemen en monitort het systeem via sensoren, waardoor de gebruiker vanop afstand de status van zijn systeem kan volgen. Wanneer bijvoorbeeld de temperatuur van een vissenbassin te hoog is, krijgt een viskweker daar een melding van op zijn gsm.”

Duurzame visvoeding

Naast de Universiteit van Luik zijn nog dertien andere partners betrokken, waaronder het PTI in Kortrijk. De middelbare school heeft een aquaponicssysteem waarmee het experimenteert met duurzame visvoeding. “In gewone visvoeding zitten stoffen als vismeel en visolie die de spieropbouw bij vissen stimuleren, maar om die stoffen te verkrijgen, moet je ook vissen kweken”, verklaart Nick Pannecoucque, projectverantwoordelijke in het PTI. “Wij vervangen het vismeel en de visolie door microalgen uit het vissenbassin die dezelfde voedingswaarde hebben en duurzamer worden gekweekt. Van zodra de vissen volgroeid zijn, wordt een deel geslacht en verkocht aan lokale afnemers.”

Samenwerkingsverband

Aquaponicssystemen kunnen volgens Pannecoucque in de toekomst leiden tot samenwerkingsverbanden in bijvoorbeeld de tuinbouw- en vissector. “Grote groenteserres kunnen samenwerken met een naburige viskwekerij, waarbij de reststroom van de viskwekerij als meststof kan dienen voor de kweek van de groenten. Een voorbeeld van zo’n samenwerking vind je in Kruisem, waar AQUA4C samenwerkt met TomatoMasters”, besluit Pannecoucque.

Projecten als ‘Smart-Aquaponics’ bieden een antwoord op de huidige landbouwsystemen die veel COen afvalwater produceren. Via Interreg, een Europees programma dat samenwerking tussen regionale gebieden bevordert, financiert Europa het project voor 2 miljoen euro. Zo komen ze tegemoet aan de huidige doelstellingen van de EU om tegen 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten tegenover 1990 en om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn.