Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Droogte: Oppompverbod in West-Vlaanderen

Droogte: Oppompverbod in West-Vlaanderen

Nieuws
19/07/2018

Het captatieverbod geldt is dus nog niet volledig, maar geldt vanaf morgen wel voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen. Landbouwers mogen dus geen water meer oppompen uit beken in de buurt.

Wel in bevaarbare waterlopen, met voorwaarden

Uit de bevaarbare waterlopen mag er wel nog water gehaald worden. Het gaat dan concreet om de IJzer, de Leie en de Schelde en ook om enkele kanalen zoals het kanaal Bossuit-Kortrijk, het kanaal Roeselare-Leie, de Ieperlee, de Lo-vaart, het kanaal Nieuwpoort-Plassendale en de kanalen rondom Brugge.

Maar er geldt wel een voorwaarde. Het opgepompte water mag de landbouwer enkel gebruiken om te beregenen tussen 20u 's avonds en 8u 's morgens. Dit omdat het water te snel zou verdampen wanneer er overdag beregend wordt. Datzelfde geldt ook voor wie zijn gazon wil besproeien. Ook water geven aan sportterreinen of golfterreinen mag overdag niet. Ook je auto wassen mag niet meer overdag. Spaarzaamheid en slim gebruik van het water staan dus voorop. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot 1600 euro.

Waarom dat verbod?

De verziltingsproblematiek neemt toe. De situatie is nog niet zo dramatisch als vorig jaar. De kwaliteit van het oppervlaktewater vormt een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee en voor beregening van bepaalde gewassen. Verder komt de drinkwaterproductie in het gedrang. We bevinden ons net in de piek van het toeristisch seizoen waarin het drinkwaterverbruik verdubbelt.

Al druk opgepompt

De Vlaamse Waterweg neemt eigenlijk al enkele weken maatregelen. Vooral in het IJzerbekken daalt het waterpeil vrij gevoelig, door het uitblijven van regen, nu al wekenlang. De waterwegbeheerder probeert zoveel als mogelijk te vermijden dat er 'te veel' water naar de zee stroomt. Met als doel om zo niet enkel het waterpeil in de IJzer maar ook het grondwaterpeil voldoende hoog te houden. Maar ook de komende dagen ziet het er niet naar uit dat er neerslag te verwachten valt.

Landbouwers in de streek bleven de voorbije dagen alvast niet bij de pakken zitten. Vrij massaal stonden ze aan te schuiven bij bufferbekkens om er water te halen dat nog mocht opgepompt worden om hun akkers te beregenen.

N-VA pleit voor droogteplan in West-Vlaanderen

Provincieraadslid Peter De Roo (N-VA) pleit intussen voor de onmiddellijke lancering van een heus droogteplan en wil dat het provinciebestuur West-Vlaanderen zowel op de korte als lange termijn actie onderneemt in het kader van de extreme droogte.

Peter De Roo: “We trokken vorig jaar reeds aan de alarmbel en stelden een overheveling voor van het teveel aan water in het stroombekken van de Aa in Noord-Frankrijk. Schoorvoetend is de provincie die piste aan het onderzoeken. Maar men had veel verder kunnen staan. We doen de provincie een aantal concrete voorstellen, gaande van het invoeren van een subsidie voor de omschakeling naar watervrije urinoirs (horeca, overheidsgebouwen, musea, scholen, bedrijven, etc. in samenwerking met andere overheden) tot de aanleg van een pijpleiding voor het overhevelen en het bufferen van het teveel aan water in Noord-Frankrijk.”

Ook vorig jaar oppompverbod

Ook vorig jaar kregen we te maken met een oppompverbod. Op 19 juni al was het toen verboden om water te halen uit waterlopen voor recreatieve doeleinden én was er een algemeen oppompverbod voor het ganse Ijzerbekken. Het oppompverbod in West-Vlaanderen bleef toen geldig tot zaterdag 19 augustus.

Bekijk ook:

Auteurs: