Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Droogte: ABS vraagt minister om snelle maatregelen

Droogte: ABS vraagt minister om snelle maatregelen

Nieuws
30/07/2019

De extreem hoge temperaturen van vorige week en de langdurige droogte tot aan het voorbije weekend zorgden en zorgen voor problemen op de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Met steeds minder water beschikbaar of geschikt voor irrigatie was de toestand op het terrein regionaal reeds dramatisch. Daar kwam dan op 24 en 25 juli nog eens de extreem hoge temperatuur bovenop waardoor verschillende teelten volledig opdroogden of onherstelbare schade leden. Aardappelen, mais, groenten, gras stopten met groeien en gingen versneld over tot afrijping of ontwikkelen zich niet meer verder. Fruit (appel en peer) leed zeer grote schade door zonnebrand op 25 juli. Verschillende getuigenissen van telers, gestaafd met foto’s, maar ook eigen vaststellingen bevestigen dit alleen maar.

Door de extreme weersomstandigheden leden ook veehouders uitzonderlijke verliezen door sterfte van volwassen rundvee, zelfs dieren die op stal gehouden werden, weg van de verzengende zon. Het lukt veehouders niet om voldoende ruwvoeder te oogsten, akkerbouwers zien hun gewassen eveneens opdrogen. Deze toestand zorgt er voor dat veehouders nu reeds hun ruwvoeder, dat voorzien was voor de komende winter, moeten aanspreken om hun dieren voldoende voeder te verschaffen. Eind juli wordt reeds gekeken om de eerste mais in te kuilen, maanden te vroeg.

Er is dus zeer dringend nood aan initiatieven ter ondersteuning van de sector. Vandaar dat het ABS een aantal landbouwtechnische en economische maatregelen voorstelt aan Vlaams minister Koen Van den Heuvel, onder meer een versnelde en verhoogde uitbetaling van de Europese middelen, een onderzoek om de voorbije hitte- en droogteperiode als landbouwramp te laten erkennen, en een herziening van de heffing op het gebruik van grondwater.

Auteurs: