Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Drie nieuwbouwprojecten in Blankenberge

Drie nieuwbouwprojecten in Blankenberge

Nieuws
18/06/2018

Schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick De Klerck: ”Ook in Blankenberge en Uitkerke willen we de betonstoprichtlijn volgen. De volgende jaren willen we geen nieuwe landbouwgebieden, natuurgebieden, reservaatgebieden, … meer aansnijden om bijkomende woningen te realiseren.”

Alle woningen zullen voorzien worden binnen de afbakeningslijn van het stedelijk woongebied. Dit wil dan ook zeggen dat Blankenberge binnen de woonzone moet verdichten en meer woningen op een beperkte ruimte zal realiseren. Op die manier zal ook de leegstand verder dalen.

“Rond deze verdichtingsprojecten proberen we groene zones te realiseren. De voorliggende drie projecten zijn voorbeelden van mooie stedelijke verdichting. Het gaat om het dossier Korenbloem, het dossier Graaf Jansdijk 45 en residentie Papilio. In alle drie de gevallen worden oude gebouwen gesloopt en komt er nieuwbouw in de plaats.”

Auteurs: